Звіт директора Затоківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 9

Урсакій Світлани Василівни про свою діяльність на посаді директора протягом 2019-2020 навчального року.

с.м.т. Затока 15.06.2020 р.

Завершився непередбачуваний та сповнений викликами 2019-2020 навчальний рік, ми разом з вами вчилися новим форматам роботи та навчання, опановували нові інструменти, виходили за рамки своїх звичок і можливостей. І щорічний звіт директора, як важливий фактор відкритості і прозорості в діяльності закладу, підведе підсумки нашої роботи відповідно до пункту 5 Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому щоб з 1 вересня ми почали працювати в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній - прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті чи інші дії. Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу колективу.

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує коордінацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2019/2020 навчальному році:

· Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;

· Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;

· Забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

В 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичною проблемою: « Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання».

На сьогодні визначені пріоритетні напрями і завдання відповідно до вимог сучасності :

1. Створення оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, творчих та фізичних здібностей.

2. Підвищення освітнього рівня учнів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

3. Забезпечення активного втілення в освітній процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.

4. Забезпечення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

6. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

7. Продовження роботи із соціального захисту дітей, які потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців.

Як директор школи протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника закладу загальної

середньї освіти.

У 2019-2020 навчальному році до керівного складу закладу входили:

Урсакій С.В. – директор школи;

Топор Т.О. – заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

Маковецька Т.Г. – заступник директора школи з виховної роботи.

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових

обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх

безпосередня управлінська діяльність.

1. Загальна інформація про школу.

Сьогодні Затоківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 це:

- Переможець Всеукраїнського конкурсу - захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»;

- Дійсний член Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (2012),

- «Освітньо-інформаційний центр з розвитку обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю» (2012),

- Опорна база проведення літнього оздоровлення дошкільнят і майбутніх першокласників.

- Центр пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок серед дітей та дорослих смт Затока.

- Учасник міжнародного проекту INOVEST в рамках програми Европейського Союзу TEMPUS,член регіональної мережі промоутеров для підтримки педагогічних інновацій в інклюзивній освіті.

- переможець Всеукраїнського проекту « Посилка Успіху » Фонду Кличко;

- Селищна спортивна база для тренування та підтримки фізичного, духового та морального здоров’я населення.

В школі створені комфортні умови для отримання знань з різних предметів та фізичного розвитку: в наявності предметні кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека, велика спортивна зала, тренажерна та танцювальна зали, спортмайданчик, майданчик зі штучним покриттям для міні-футболу, стрілковий тір, краєзнавчий музей, їдальня з розрахунку на 60 місць.

Матеріально технічна база ЗОШ № 9 відповідає статусу навчального закладу для розвитку компетентної творчої особистості. Школа має обладнані кабінети, з них 8 кабінетів-класів, із них 3 кабінети з інтерактивною дошкою та мультимедійним обладнанням (інформатики, математики, української мови ), три класні кімнати для учнів 2-4 класів початкової школи ( два класи з інтерактвною дошкою ). Крім цих 11 кабінетів, є добре обладнані кабінет обслуговуючої праці, спортивна, танцювальна зали, комп’ютерний клас, тренажерна зала.

Діти мають можливість отримати додаткову освіту на заняттях факультативів з української мови та літератури, інформатики, на індивідуальних заняттях з математики, історії України, географії, біології, іноземної мови.

В позаурочний час діти займаються у театральному та танцювальному гуртках, у дитячій музичній школі, спортивних секціях (з волейболу, баскетболу, футболу, дзю-до, карате ). У складі шкільних агітбригад діти приймають участь в екологічних заходах селища та міста, в конкурсі «Молодь обирає здоров’я», фестивалі « Екологічний ярмарок », у волонтерському русі «Від серця до серця».

2. Кадрове забезпечення.

У 2019-2020 навчальному році працювало 21 педагогічних працівника, штатними працівниками Затоківська ЗОШ № 9 була забезпечена на 97 % ( крім вчителя предмету « Захист Вітчизни »). Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Реалізацію освітніх завдань 2019-2020 навчального року щодо навчання та виховання підростаючого покоління в Затоківської ЗОШ № 9 забезпечувало 21 педагогічний працівник. Із них:

- 1 практичний психолог ; - 1 педагог-організатор; - 19 вчителів .

Більша частина педколективу, а це 8 вчителів (6 основних працівників + 2 сумісника ) мають вищу кваліфікаційну категорію; 4 вчителя мають звання

« Старший вчитель » та 3 вчителя мають звання « Вчитель-методист », що говорить про значний досвід колективу.

3. Методична робота.

Головною метою методичної роботи забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами, на інтересах людини, родини, суспільства та держави.

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас. Мультимедійні

проектори, телевізори-монітори встановлені в усіх навчальних кабінетах. Учасники освітнього процесу мають доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники під контролем особи, яка відповідає за кабінет.

Школа має свій веб-сайт. На шкільному веб-сайті представлена управлінська

діяльність, фінансова документація, навчальна та виховна робота. Контент веб-сайту постійно оновлюється.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями методичного кабінету управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Білгород – Дністровської міської ради , відповідно до річного плану роботи школи педагогічний колектив у 2019 -2020 навчальному році продовжив роботу над методичною проблемою:

« Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання».

Керівництво методичною роботою у Затоківської ЗОШ № 9 здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з навчально-виховної роботи), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих групп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо. Методична робота в Затоківської ЗОШ № 9 була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня.

На початку навчального року була створена методична рада школи у складі:

Голова методичної ради – Урсакій С.В., директор Затоківської ЗОШ № 9.

Секретар - Губанова М.М., керівник МО гуманітарного циклу.

Члени методичної ради:

- Топор Т.О., заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Маковецька Тетяна Григорівна , заступник директора з виховної роботи.;

- Денисова С.В.,керівник МО природничо – математичного циклу;

- Ткаченко Н.О.,керівник МО класних керівників;

- Скібенко Г.М.,керівник МО вчителів початкових класів;

- Мелешкова А.Д., керівник МО вчителів предметів валеологічного та оздоровчого циклу ;

- Мога Р.В., шкільний бібліотекар.

Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань були зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально – виховного процесу в школі.

Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, матеріалами, зібраними вчителями протягом року, оновлено папки самоосвіти учителів. Робота зі створення методичного комплексу шкільного методичного кабінету триває систематично. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Топор Т.О. допомагали керівники шкільних методичних об’єднань.

Систематично вивчалися й аналізувалися навчальні плани, програми, підручники, посібники, інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо змісту, форми методів проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної і позашкільної роботи та навчально – виховного процесу в цілому.

У Затоківській ЗОШ№ 9 працюють 5 методичних об’єднань. У школі функціонувало 5 предметних методичних об’єднань. Усі шкільні методичні об’єднання мають річні плани робіт і проводили свої засідання два рази на семестр. Слід зазаначити, що тематика засідань шкільних методичних об’єднань відповідала проблемі, над якою працює школа.

В школі працює «Школа молодого учителя». Протягом року в межах даної школи працювали вчителі всіх категорій. Проводились і заняття – обміни досвідом, і взаємовідвідування уроків, і робота з документацією тощо.

Результативно працювали творчі та динамічні групи «Підготовка до педагогічних рад», «Психологічні аспекти роботи вчителів з використання інноваційних технологій», «Організація та проведення тижня педагогічної майстерності «Від творчої особистості до нових технологій у навчанні», «Впровадження сучасних комп’ютерних технологій в освітній процес. Інноваційні технології».

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються в освітньому процесі також проектно- модульні технології,технології продуктивного навчання.

Також слід відзначити роботу « Школи майбутнього першокласника ».

При плануванні роботи «Школи майбутнього першокласника» в 2019-2020 н. р. окремо спланована робота з дітьми, що відвідують дитячі дошкільні заклади, так і з тими, хто не відвідує ДНЗ.

Педагогічний колектив школи в минулому навчальному році активно працював над організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ . Проведено спільні педагогічні ради, засідання методичного об’єднання вчителів і вихователів, батьківські збори у ДНЗ, семінари та ін. З 01 квітня 2020 року в умовах карантину вчитель майбутнього 1 класу Решетнюк Т.А. працювала у школі «Школа майбутнього першокласника»дистанційно.

У червні місяці вчитель хімії та біології Буюк Х.В. провела дистанційно міський семінар на тему «Нові форми і методи роботи на уроках хімії з метою підвищення яукость знань».

4.Організація освітнього процесу.

В організації освітнього процесу пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання.

Структура навчального року, режим роботи школи, навчальні плани затверджені і відповідають чинному законодавству України.

Календарно-тематичне планування вчителів проаналізоване адміністрацією школи і погоджено заступником директора з навчально-виховної роботи. Робота школи відповідає вимогам Закону України „ Про мови ”: вся документація закладу, наради, педагогічної ради, засідання ведуться українською мовою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених МОН України. Освітній процес забезпечено програмами, підручниками, педагогічними періодичними виданнями тощо.

За підсумками навчального року 7 учнів нагороджені Похвальним Листом за високі досягнення у навчанні :

Гратініч Марія - учениця 3 класу;

Ботніков Євген- учень 4 класу ;

Чехоцький Мирослав - учень 6 класу;

Пейчева Ксенія - учениця 6 класу;

Бєлград Вікторія – учениця 8 класу;

Коровчук Матвій – учень 8 класу;

Карабаджак Галина – учениця 10 класу.

Учні школи приймали участь у міських олімпіадах майже з усіх предметів.

Нажаль в цьому навчальному році серед переможів міських олімпіад учні нашої школи не стали .

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами упродовж 2019/2020 навчального року: у 2019/2020 навчальному році проведена значна організаційна та методична робота щодо забезпечення освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами. В школі функціонує один клас з інклюзивною формою навчання. Упродовж 2019/2020 навчального року постійно проводилася інформаційно-просвітницька робота та заходи щодо організації взаємодії та взаємопорозуміння між учасниками освітнього процесу, формування толерантного ставлення до учнів з ООП.Такі діти мають суттєві відхилення в стані здоров’я і тому потребують інклюзивного навчання.

В основу діяльності педагогічного колективу з даного питання було покладено безумовне виконання нормативно-правових документів, що регламентують роботу у цьому напрямку.

Для учениці з особливими освітніми потребами Котибенко Людмили наказом було затверджено склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, до якої на постійній основі були залучені вчителі-предметники, які викладають у даному інклюзивному класі, та інші залучені фахівці.

Розклад навчальних та корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами був затверджений директором школи, погоджений директором ІРЦ та батьками ( мамою ) учениці.

Контроль за організацією інклюзивного навчання у 7 класі та роботою вчителя-асистента здійснювався поточно та щомісячно (проведення навчальних занять за розкладом, облік проведення занять та якість їх оформлення, перевірка журналів інклюзивного навчання, документації асистента вчителя) заступником директора з навчально-виховної роботи Топор Т.О.

Навчання учнів здійснювалось з урахуванням особливостей освітніх потреб учнів на основі використання особистісно-орієнтованого підходу. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснювалось згідно критеріїв оцінювання.

Учениця з особливими освітніми потребами упродовж 2019/2020 навчального року залучалася до різноманітних виховних заходів шкільного та міського рівнів.

5. НУШ: Нова Українська Школа.

У 2019-2020 навчальному році у всіх навчальних закладах України

продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української Школи. Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя». Для організації освітнього середовища НУШ у 2019 році були здійснені закупівлі на такі суми:

Меблі (робочі місця учня, стінка меблева) - 61 700 грн;

Мультимедія( інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, лазерний соляровий принтер , ноутбуки для учителів, БФП, ламінатори) - 137 000 грн;

Дидактичні матеріали 23 825 грн;

Дошка комбінована маркерно-коркова - 1 118 грн.

6. Виховна та позакласна робота.

Здійснюючи освітній процес серед учнів у 2019-2020 н.р., колектив учителів Затоківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 у своїй

роботі створює всі умови для досягнення виховної мети: «Створення умов для всебічного розвитку особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації з глибоким усвідомленням громадянської позиції».

Нормативними документами, якими керуються у своїй роботі учителі є:

Конституція України, Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про освіту», Національна програма виховання дітей та учнівської молоді, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Указ Президента України про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активної реалізації програм «Життя і здоров’я дитини – найвища цінність» . Виховна робота у 2019-2020 н. р. була організована відповідно до річного тематичного плану роботи Затоківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 .

Школа цілеспрямовано використовує і впроваджує в життя новітні освітні технології, форми і методи роботи в освітньому процесі.

Виховна робота по реалізації виховної мети шкіл держави: «Формування

і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією готової до вибору свого місця в житті», та виховної мети школи організована й проводиться в різних формах і напрямах виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, родинно-сімейне, фізичне, екологічне, трудове, інформаційно-технологічне, адаптовані до умов школи, класу і реалізуються через поставлені задачі відповідно пріоритетним напрямам національного виховання, ціннісним орієнтирам виховання. Через конструктивно спланований загальношкільний тематичний план виховної роботи школи і проведену систему виховних заходів реалізуються головні задачі виховання учнівської молоді, основними ідеями яких є ідеї свободи, рівності, національної гідності, доброти, гуманізму.

Програма національно-патріотичного виховання учнівської молоді

забезпечується безперервністю процесу виховання в учнів патріотизму,

духовності, культури, формування ціннісного ставлення до себе, природи, суспільства, родини, держави, високих моральних якостей, національної свідомості необхідних для відданого служіння Батьківщині.

Національно-патріотичне виховання, як найголовніший пріоритет виховної роботи, що за своїм значенням є стратегічним завданням, невід’ємною складовою частиною виховного процесу, здійснюється через систему заходів, спрямованих на повсякденне виховання поваги до Конституції України, законів держави, символів, розуміння учнями громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів.

З метою долучення учнів до історії, національної культури процесів

державотворення, найкращих традицій українського народу, в школі протягом 2019 - 2020 навчального року були організовані і проведені тематичні уроки до Дня Миру, «День пам’яті та примирення», «День безпечного інтернету», «Я – громадянин України», «Право і мораль»; уроки мужності та уроки пам’яті: «Герої не вмирають, вони у серці нашому живуть»; уроки реквієми: «Згадаємо всіх поіменно, хто за Вітчизну життя правові турніри, бесіди, конкурси, змагання, вікторини, екскурсії, українознавчі заходи, народні обрядові свята, свято української писемності і мови.

Керуючись основними державними документами з національно-

патріотичного виховання, загальношкільним тематичним планом виховної роботи школи, процес виховання учнів був спрямований на формування і розвиток ціннісних пріоритетів.

Класні керівники 1-11 класів провели бесіди та виховні години з учнями класу щодо відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю: «Люби свій край в якому ти живеш», «Чужа країна – не батьківщина», «Свою Батьківщину, свій рідний край - плекай!», «Щоб рідний край найкращим був, бережи його».

Питання досягнення виховної мети школи, вирішувалось шляхом

організації і проведення виховних заходів.

Традиційними в школі стали заходи з відзначення тижня української

державності проведенням свята першого дзвінка та виховними годинами на тему: «Україна – єдина країна», «Україна - це мій дім», лінійка єдності до Міжнародного дня миру «Україна, держава-це ми!» , лінійка пам’яті до Дня партизанської слави «Слава партизанська» , уроки мужності «Герої України, на сторінках історії», урок пам’яті , уроки-реквієми, спортивні змагання до Дня Захисника Вітчизни та українського козацтва « Козацькі розваги », уроки мужності на тему: «Самовідданість українського народу у боротьбі за звільнення Батьківщини від німецько – фашистських загарбників» , виховний захід, присвячений Дню вшанування пам’яті жертв голодоморів 1921-1922 рр.,1932-1933 рр. «Голодомор – помста за свободу», урок пам’яті жертв « Революції гідності» та «Героїв Небесної сотні», урок знавців української мови на тему: «Сильна мова-успішна держава», військово – спортивні змагання до дня вшанування пам’яті «Героїв Небесної сотні», родинні заходи присвячені Міжнародному Жіночому Дню «Усім жінкам присвячується», вшанування пам’яті «Хвилиною мовчання» героїв переможців над нацизмом у роки Другої світової війни дистанційно, дистанційний «Останній дзвінок - 2020» для здобувачів освіти.

Виконуючи вимоги Міністерства освіти і науки України «Про посилення

уваги до використання державної символіки у загальноосвітніх навчальних закладах» в школі оформлені стенди державної символіки: (Державного Гімну України, Державним Гербом і Прапором), у кабінетах школи створено куточки державної символіки. Державна символіка використовується на всіх урочистих лінійках і загальношкільних заходах. У бібліотеці школи представлено добірку матеріалів про Державні Герб, Гімн і Прапор України. На уроках історії, правознавства вивчається Конституція та закони України, проводяться бесіди на тему: «Походження державних символів України».

Національне виховання є органічним компонентом освіти і охоплює всі

важливі складові системи виховного процесу в школі. З метою виховання поваги здобувачів освіти до традицій і звичаїв українського народу, в школі проведено осінні народні обрядові свята: «осінній «Ярмарок», День знань , День учителя, конкурс дитячих малюнків, конкурс майстрів художнього читання «Осінній вернісаж», «Наша земля Україна», свято української писемності і мови «Мова – це доля народу».

Важливим питанням у виховній роботі закладу є профілактика здорового способу життя, формування ціннісного ставлення до себе, нетерпимість до шкідливих звичок: наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Кожного місяця психологом школи, класними керівниками проводились бесіди роз’яснювально-профілактичного характеру. Працював відео лекторій, для здобувачів освіти старших класів . Учителем образотворчого мистецтва були організовані виставки дитячих малюнків на теми: «Здорова людина – здорова нація», «Шкідливі звички – шлях в нікуди». У шкільній бібліотеці діє постійно діюча

експозиція «Профілактика шкідливих звичок». Кожного дня активістами школи проводились ранкові, оздоровчі танцювальні флешмоби. Організовані і проведені спортивно – масові заходи: турнір з міні футболу до Дня

фізкультурника, спортивні змагання серед старшокласників присвячені вшануванню пам’яті героїв «Небесної сотні».

Керуючись Національною програмою «Діти України» педагогічний колектив, класні керівники докладають усіх зусиль для зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я дитини.

На базі школи працюють гуртки:ансамбль народного танцю «Лукомор’я», вокальний гурток, художній гурток, театральний гурток, спортивні секції, музична школа.

Підводячи підсумки виховної роботи в Затоківської ЗОШ № 9 у 2019-2020 навчальному році слід зазначити, що робота з учнями здійснювалась за принципом безперервності, наслідуючи головні вимоги національно – патріотичного виховання, дотримуючись вимог законів держави про освіту і в цілому всі зусилля колективу спрямовувались на досягнення

визначеної виховної мети школи.

Основні задачі виховання у планах класних керівників спрямовувались на реалізацію виховних планів і виховання здобувачів освіти згідно мети школи і державних вимог. Плани виховної роботи з учнями прийняті на 2019-2020 навчальний рік виконані, але виховна робота по реалізації виховної мети школи, виховної мети держави щодо підростаючого покоління продовжується. Кінцевого результату, межі вихованості людини немає, це постійний, сталий, безкінечний процес розвитку. Отже, тільки при спільній турботі небайдужих за майбутню долю дітей, української нації, України, через необхідну підтримку і забезпечення підростаючого покоління – її, майбутнє держави, може бути.

7. Правова робота.

З метою впровадження демократичної культури, через проведення

відповідних виховних заходів, для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей, атмосфери довіри і взаємодопомоги, без насильства і дискримінації, забезпечення морально – психологічного стану дитини у громадянському соціумі зусилля класних керівників, практичного психолога, учителя правознавства спрямовувались на навчання і пропаганду правових знань та профілактику правопорушень серед неповнолітніх. На уроках права теми обов’язку, відповідальності, законослухняності громадян перед законом, державою, завжди були в центрі уваги.

Під час проведення місячників і тижнів правового виховання класними

керівниками проводились виховні години на теми: «Право і мораль», «Незнання законів, не звільняє від відповідальності», «Без правової культури немає правової держави».Практичним психологом школи проводилась інформаційно – просвітницька робота щодо: поваги до прав людини, демократії, добра, родинно-сімейних цінностей, інформаційно – профілактична робота: попередження вживання наркотичних засобів, попередження насильства в сім’ї та профілактика жорстокості в дитячому середовищі, бездоглядності, злочинності, правопорушень серед дітей та підлітків, булінгу, работоргівлі.

Учителем права проведені правова гра «Правовий брейн-ринг», диспут «Громадянином бути зобов’язаний».

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

Кількість багатодітних сімей Кількість неповних Кількість дітей-сиріт Кількість дітей, які позбавлені батьківського піклування Кількість дітей з малозабезпечених сімей Кількість дітей - інвалідів Кількість дітей з сімей постраждалих в Чорнобилі Кількість дітей, батьки, яких працюють за кордоном Кількість дітей, військово службовців, які загинули при виконанні службового обов’язку Кількість дітей, батьки яких інвалід
сімей дітей в них
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 48 55 2 0 0 3 2 1 2 5

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав, подарунки до нового навчального року за кошти Затоківської селищної ради, оздоровлення у дитячому таборі «Богатирьонок» нажаль в цьому році не відбулося у зв’язку з карантином. Також за кошти Затоківської селищної ради діти з 2 по11 клас щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні . З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

9. Робота з попередження асоціальних явищ

Робота з попередження правопорушень серед неповнолітніх здійснюється на підставі указів Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності», наказами МОН України «Щодо профілактики злочинності: правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».

З метою запобігання асоціальних явищ у 2019/2020 навчальному році систематично проводились:

· рейди «Урок»;

· профілактичні бесіди;

· психологічні консультації для батьків, вчителів;

· тестування з метою виявлення учнів з девіантною поведінкою.

Упродовж навчального року в закладі функціонувала рада профілактики правопорушень, робота якої була направлена на формування в учнів правових знань, норм правомірної поведінки, нетерпимого відношення до правопорушень, злочинів, шкідливих звичок. Організовувались зустрічі з юристом, правоохоронцями. Завдяки цілеспрямованій роботі правопорушень та злочині у минулому році скоєно не було.

У школі вирішальна роль у боротьбі з булінґом належить учителям. Проте впоратися з цією проблемою вони можуть тільки за підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та громадських організацій. Для успішної боротьби з насильством у школі:

· Усі члени шкільної спільноти мають дійти єдиної думки, що насильство, цькування, дискримінація за будь-якою ознакою, сексуальні домагання і нетерпимість у школі є неприйнятними.

· Кожен має знати про те, в яких формах може виявлятися насильство й цькування і як від нього страждають люди. Вивчення прав людини і виховання в дусі миру має бути включено до шкільної програми.

· Спільно з учнями мають бути вироблені правила поведінки у класі, а потім загальношкільні правила. Правила мають бути складені в позитивному ключі «як треба», а не як «не треба» поводитися. Правила мають бути зрозумілими, точними і короткими.

· Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер. Осуд, зауваження, догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його можливі наслідки, а не на особистість порушника правил.

· Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна залишати без уваги. Учням важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії, образливі слова є неприпустимими. Реакція має бути негайною (зупинити бійку, припинити знущання) та більш суворою при повторних випадках агресії.

· Аналізуючи ситуацію, треба з’ясувати, що трапилося, вислухати обидві сторони, підтримати потерпілого й обов'язково поговорити із кривдником, щоб зрозуміти, чому він або вона так вчинили, що можна зробити, щоб таке не повторилося. До такої розмови варто залучити шкільного психолога.

· Залежно від тяжкості вчинку можна пересадити учнів, запропонувати вибачитися, написати записку батькам або викликати їх, позбавити учня можливості брати участь у позакласному заході.

· Учням треба пояснити, що навіть пасивне спостереження за знущаннями і бійкою надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події повинні захистити жертву насильства і , якщо треба, покликати на допомогу дорослих.

· Потрібно запровадити механізми повідомлення про випадки насильства, щоб учні не боялися цього робити. Ці механізми повинні забезпечувати учням підтримку і конфіденційність, бути тактовними.

· Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

10. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Затоківській ЗОШ № 9 здійснюється під час освітнього процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, виступи фахівців з Білгород - Дністровського міськрайонного центру зайнятості, представників вищіх навчальних закладів Одеси та м.Білгорода- Дністровського. Якісної профорієнтаційній роботі сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі дев’ятикласники працевлаштовані, з них близько 55 % продовжують навчання у 10-му класі, інші – у різних навчальних закладах. Серед минулорічних випускників 11-х класів 85% вступили у ВУЗи, 15 % - у коледжі, училища.

11. Співпраця з батьками.

Виховання – це соціально організована цілеспрямована діяльність з формування й розвитку свідомості і самосвідомості дитини, формування моральної позиції та її закріплення в поводженні. Зміст виховання вибудовується на основі базових духовних цінностей моралі (етики), що включає в себе чесність, справедливість, людяність. Пріоритетні напрямки реформування виховання: забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного краю; виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції; утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, виховання цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного розвитку дітей та молоді, охорона та зміцнення їх здоров'я; виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю; формування екологічної культури людини, гармонії відносин з природою; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації; формування у дітей та молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Зміст роботи школи з батьками включає 3 основні блоки: підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків, залучення батьків до навчально-виховного процесу, участь батьків в управлінні школою.

У практиці школи використовуються масові, групові та індивідуальні форми й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та сім'ї, на посилення потенціалу, а також на залучення батьків до виховання дітей класу.

Комплекс методів і форм спільної роботи з батьками, що найчастіше використовуються – це конференції, індивідуальні тематичні консультації, батьківські збори, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази, індивідуальне шефство над неблагонадійними сім'ями, рада школи, класні ради, класні батьківські комітети.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Затоківській ЗОШ № 9 є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники центру зайнятості.

12. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі Білгород – Дністровської поліклініки. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 2-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 60 учнів 2-4 класів відбувається згідно графіку на першій великій перерві у їдальні школи, для учнів 5- 11 класів на другій великій перерві.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями центральної міської лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи волонтерів на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру із класом.

13. Оздоровлення учнів .

В літку 2020 року не було організовано роботу табору відпочинку з денним перебування «Морской прибой» та здоровлення 10 учнів соціально-незахищенної категорії у позаміському дитячому закладу оздоровлення та відпочинку «Богатирьонок» смт.Сергіївка у зв’язку із карантином

14. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

На виконання закону України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» упродовж навчального року в школі проводилась систематична, планомірна робота з попередження дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності учнів. Систематично проводились бесіди з учнями, зорганізувались зустрічі з працівниками ДП, медиками. Систематично проводились інструктажі з БЖ, видаються пам’ятки з попередження всіх видів травматизму. результатом роботи стало зменшування травмування учнів у побуті.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

15. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу

Педагогічний колектив Затоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 працює над вирішенням проблеми підвищення якості освіти. Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови інтенсивного впровадження інформаційно-компьютерних технологій. ІКТ у закладі використовується у різних напрямках: управлінській діяльності, здійсненні навчального процесу, виховній роботі, організації роботи з педкадрами, роботі з обдарованими дітьми, роботі з батьківською громадськістю. Важливою умовою впровадження ІКТ в навчальний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога. Підвищенню її рівня сприяє самоосвіта вчителів, курси ІКТ, семінари, які проводяться у школі. На виконання Державної цільової програми «Сто відсотків», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011року у навчальному закладі,під керівництвом учителя інформатики, проводились групові заняття, індивідуальні консультації,заняття-практикуми метою яких було підвищення комп’ютерної грамотності вчителів школи. На сьогодні, всі педпрацівники навчального закладу володіють інформаційними компетентностями, проводять уроки з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

У практиці своєї роботи використовують ІКТ із 21 педагогічних працівників 20, що становить 96%.

Веб-сайт Затоківської загальноосвітньої школи № 9 був створений у 2010/2011 навчальному році. Відповідальним за його оформлення призначений бібліотекар школи Мога Р.В. Веб-сайт має чітку структуру, характерними особливостями є його системність, функціональність, зручність інтерфейсу.

Зміст веб-сайту детально продуманий і зорієнтований на запити різних користувачів. На сайті постійно оновлюється інформація, підбираються матеріали інформативного характеру, надаються поради, оголошення. На сайті є планування роботи закладу, режим роботи, розміщено розклад уроків, дзвінків, факультативних занять та спеціальних курсів, матеріали для підготовки до ЗНО та ДПА.

Інформація на сайті розміщується оперативно, викладається грамотно з використання фото- і відеоматеріалів.

Дизайн веб-сайту відповідає вимогам: заголовок оформлено, текст чіткий, колірна палітра підібрана правильно. Сторінки оформлені у єдиному стилі з використанням графічних елементів творчості.

16. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 40 років тому. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стану.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками та учнями школи, своєчасно обрезаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

У 2019/2020 навчальному році в школі проведена значна робота щодо укріплення матеріально-технічної бази школи.

За кошти Затоківської селищної ради проведено:

· ремонт навчальних кабінетів;

· інших приміщень:

· ремонт фасаду;

· заміна дверей;

· установка жалюзів, ролетів;

· фарбування підлогі спортзалу;

· перезарядка вогнегасників.

В кожному навчальному кабінеті проведено роботи щодо підготовки до навчального року. Найбільший обсяг робіт проведено в кабінетах:

· початкових класів 3 клас (Скібенко Г.М.);

· актового залу .

За рахунок благодійних коштів батьків плануємо здійснювати ремонти та підготовку класних кімнат до 2020-2021 навчального року. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

17. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Білгород – Дністровської міської ради , сайтами КЗ вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно корист уватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора з навчально – виховної роботи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Затоківської ЗОШ № 9 більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позітивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування вічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Я пишаюсь тим, що з кожним роком школа стає сучаснішою, успішною школою, в якій хочеться учити, працювати, навчатися. Дякую всім за підтримку, розуміння та досягнуті високі результати. Сподіваюсь не зупинятись на досягнутих результатах.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як в освітньому процесі, так і в управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та ефективне використання комп’ютерної техніки в освітньому процесі.

Я беру на себе сміливість стверджувати, що в школі створені умови для учнів, які бажають вчитись, які мають мотивацію до навчання. Але рівень знань учнів та бажання вчитися останнім часом знизились, особливо це стосується учнів 7-11 класів.

Цей навчальний рік був особливий і звітування керівника у нас особливе. Ми не можемо з вами зустрітися на шкільному подвір’ї, і як звично, ви не можете сьогодні зайти до класу, але ж ви знаєте, що всі труднощі тимчасові, і все у нас буде добре.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам за співпрацю, розуміння, підтримку за всі роки навчання і особливо під час карантину, спонсорам та благодійникам — за підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.

Всім хочу побажати успіхів, удачі , щоб усі пандемії, економічні кризи, всілякі негаразди залишилися в минулому, а попереду у вас була світла сповнена мрій життєва дорога. Всім нам здоров’я, мира і добра! Хай щастить!

Кiлькiсть переглядiв: 13

Коментарi