Річний звіт про діяльність закладу освіти

/Files/images/zu_st_30/Screenshot_6.jpg

ВСТУП

Розділ І

1.1. Візитна картка

Затоківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9

м. Білгорода – Дністровського Одеської області

Затоківська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 9 є комунальною власністюЗатоківської селищної ради м. Білгорода - Дністровського.

Управління здійснюється управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Білгород – Дністровської

міської ради, фінансування здійснюється Затоківської селищної радою, яким делеговані відповідні повноваження.

Сьогодні Затоківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 це:

- Переможець Всеукраїнського конкурсу - захисту сучасної моделі навчального закладу

«Школа сприяння здоров’ю»;

- Дійсний член Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (2012);

- «Освітньо-інформаційний центр з розвитку обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю» (2012);

- Опорна база проведення літнього оздоровлення дошкільнят і майбутніх першокласників;

- Центр пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок серед дітей та

дорослих смт Затока;

- Учасник міжнародного проекту INOVEST в рамках програми Европейського Союзу TEMPUS,

член регіональної мережі промоутеров для підтримки педагогічних інновацій в інклюзивній освіті;

- Селищна спортивна база для тренування та підтримки фізичного, духового та морального

здоров’я населення.

Провідна ідея розбудови Школи сприяння здоров’ю – створити творче освітнє та соціальне

середовище, яке об’єднує всіх суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах гуманізму,

любові, доброзичливості, демократії і глибокої поваги до людини у прагненні забезпечити

становлення життєтворчої особистості, яка цінує життя, вміє бути здоровою та щасливою,

здатної творити благодатне життя, давати любов, щастя, добро, радість, достаток, реалізується

як компетентна особистість у сім’ї, професії та в соціумі.Здійснюється розбудова здорового,

благодатного середовища життя дітей, пропагування та впровадження основних засад концепції здорового способу життя. Забезпечується здоров’язберігаючий навчально-виховний процес та дозвілля, оптимальний руховий режим активності дітей.

Впроваджуються традиційні та інноваційні форми, технології роботи.Розроблена

система раціонального харчування учнів. Діють соціально-психологічна, медичнаслужби,

здійснюється постійний моніторинг стану здоров’я дітей. Введено медико-фізичне обстеження

дітей ЗОШ № 9 для виявлення найбільш поширених захворювань серед них. Здійснюється

педагогізація батьківської спільноти. Залучені до роботи в ЗОШ № 9 державні та громадські

структури, медичні працівники Затоківскої амбулаторії, Білгород-Дністровської міської лікарні.

У Затоківської ЗОШ № 9 у 2016/2017 н.р. виховувалося та навчалося 189 дітей, що складає 11 класів. Кількісний склад учнів наступний:

1 клас - 27 учнів; (навчаються при дошкільному навчальному закладі);

2-4 класи – 57 учнів;

5-9 класи – 91 учні;

10-11 класи – 14 учнів.

Школа І ступеня – 4 класи з українською мовою навчання.

Школа ІІ ступеня – 5 класів з українською мовою навчання.

Школа ІІІ ступеня – 2 класи, 10,11 класи – універсального профілю.

- Учні першого класу займаються в приміщенні дошкільного навчального закладу « Золота

рибка » смт.Затока, де облаштовані приміщення з додержанням вимог законодавства щодо

охорони праці, санітарно – гігієнічних правил та норм (лист МОН від 10.12.04 №1/9-633). Всі

першокласники відвідують групу продовженого дня з щоденним 1,5 годинним денним

відпочинком, 1,5-годинною прогулянкою на свіжому повітрі (згідно Постанові Кабінету Міністрів від 05.10.2009 року р. «Про затвердження Положення про ГПД ЗНЗ»), для дітей створені

умови для оптимальної та ефективної фізкультурно-оздоровчої роботи, приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам,укомплектовані сучасними меблями – трансформерами, обладнані музична та фізкультурна зали, ігрові ділянки укомплектовані сучасним фізкультурно-ігровим обладнанням. Є медичний кабінет, оснащений апаратом для приготування кисневих коктейлів. Організоване чотирьохразове повноцінне харчування.

Прийом дітей до першого класу Затоківської ЗОШ № 9 здійснюється відповідно до наказу

Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу

за­гальноосвітніх навчальних закладів».

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1980 року, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,5 га.

В школі створені комфортні умови для отримання знань з різних предметів та фізичного розвитку: в наявності предметні кабінети, лінгафонний кабінет, комп’ютерний клас, бібліотека, велика спортивна зала, тренажерна та танцювальна зали, спортмайданчик, майданчик зі штучним

покриттям для міні-футболу, стрілковий тір, музейна кімната, їдальня з розрахунку на 60 місць.

Матеріальн- технічна база ЗОШ № 9 відповідає статусу навчального закладу для розвитку

компетентної творчої особистості. Школа має обладнані кабінети,з них 8 кабінетів-класів, із них 3 кабінети з інтерактивною дошкою та мультимедійним обладнанням (інформатики, математики,української мови), три класні кімнати для учнів 2-4 класів початкової школи, в наявності обладнаний кабінет праці для дівчат та для хлопчиків.

Діти мають можливість отримати додаткову освіту на заняттях факультативів з української мови та літератури, інформатики, на індивідуальних заняттях з історії України, географії, іноземної мови.

В позаурочний час діти займаються у театральному та танцювальному гуртках, у дитячій

музичній школі, спортивних секціях (з волейболу, баскетболу, футболу, дзю-до), в «Клубі

сімейного дозвілля», який працює за програмою «Райдуга творчості», затвердженою Рішенням

виконкому Затоківської селищної ради та фінансується для мешканців селища Затоки. У складі

шкільних агітбригад діти приймають участь в екологічних заходах селища та міста, в конкурсі

«Молодь обирає здоров’я», у волонтерському русі «Від серця до серця», дієво працює

«Школа безпеки» в рамках Всеукраїнського громадського дитячого руху.

У 2011 році сесією Затоківської селищної ради була затверджена Програма роботи з обдарованою молоддю. Робота розпочалася у таких напрямках: духовне відродження та підвищення

інтелектуального потенціалу учнів. Творча група ЗОШ № 9 координує роботу керівників шкільних методичних об’єднань та учителів-предметників щодо пошуку та розвитку дитячої обдарованості відповідно до специфіки предметів.

З метою впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді Затоківською

селищною радою затверджена Програма-проект «Без минулого немає майбутнього» роботи

краєзнавчої музейної кімнати смт Затока на базі Затоківської ЗОШ № 9. Робота краєзнавчої

музейної кімнати ведеться у наступних напрямках: розвиток інтересу до історії, поглиблення

знань з історії та формування громадянсько-патріотичних почуттів; виховання в учнів бажання

до оволодіння глибокими знаннями, любові до рідного краю, виховання Громадянина.

В школі створена Програма національно-патриотичного виховання, педагогічний колектив

активно працює над її впровадженням в життя. Основою створення організаційно-функціональної системи творчої діяльності вчителів та учнів є робота колективу ЗОШ № 9 над проблемою«Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання».

Педагогічний моніторинг.

Кадрове забезпечення.

Реалізацію освітніх завдань 2016 - 2017 навчального року щодо навчання та виховання підростаючого покоління в Затоківської ЗОШ № 9 забезпечувало 20 педагогічний працівник. Із них:- 16 основних педагогічних працівників та 4 сумісники.

Кількісний склад педагогічних працівників

2010 - 2011 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Всього: 32 35 22 21 21 21 20
вчителя 21 23 20 19 18 19 19
практичний психолог 1 1 1 1 1 1 -
соціальний педагог - 1 1 - - - -
з них вихователів дошкільного закладу 9 9 - - - - -
музичний керівник ДНЗ 1 1 - 1 1 1 1

Кількісний склад педагогічних працівників ЗОШ за освітньо - кваліфікаційним рівнем

Аналізуючи склад вчителів за освітньо - кваліфікаційним рівнем , можна зробити висновок:більша частина педагогів з вищою освітою. З середньою спеціальною освітою у 2016-2017 навчальному році тільки 1 вчитель Саніна К.С.вчитель музичного мистецтва ( молодий спеціаліст).

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2015-2016
Всього: 25 22 21 21 21 20
з них з вищою освітою : 23 20 19 20 20 19
з незакінченою вищою освітою: 2 ХлівненкоТ.В. Пєткова А.В. 2 ХлівненкоТ.В. Пєткова А.В. 1 Хлівненко Т.В. - - -
зі середеньою спеціальною освітою: 1 Діцан В.Я. вчитель музичного мистецтва (сумісник) 1 Діцан В.Я. вчительмузичного мистецтва (сумісник) 1 Діцан В.Я. вчительмузичного мистецтва (сумісник) 1 Саніна К.С. вчительмузичного мистецтва (молодий спеціаліст)

Якісний склад педагогічних кадрів в ЗОШ № 9 за віком роботи, за стажем роботи :

вік кількість ПІБ Стаж роботи кількість ПІБ
до 30 років 5 Фень А.В. Саніна К.С. Заворотна Н.В. до 3 років 2 . Воронюк О.В.
до 35 років 2 Губанова М.М., Решетнюк Т.А., до 5 років 5 Д’ячек З.К. Фень А.В.,
до 40 років 4 Ткаченко Н.О. ШвабенландО.В. Воронюк О.В. до 10 років 1 Швабенланд О.В.,
до 50 років 3 Петрова Н.Б. МаковецькаТ.Г., Панченко О.В., до 15 років 3 Губанова М.М., Решетнюк Т.А.
до 55 років 3 Урсакій С.В., Дармограй О.Д., до 20 років 2 Дармограй О.Д.
до 60 років 4 до 30 років 5 Панченко О.В. Ткаченко Н.О.
після 60 років - Топор Т.О. Скібенко Г.М. Д’ячек З.К. понад 30 років 3 Скібенко Г.М. Топор Т.О. Урсакій С.В. МаковецькаТ.Г.
всього 21 всього 21

Аналіз вікового складу педагогічних кадрів показує тенденцію „ старіння ” вчителів, передпенсійного віку вчителів складає 9 %.Із загальної кількості вчителів, пенсіонери становлять близько 19 % і цей відсоток щороку збільшується.

Якісний склад педагогічних працівників за віком у порівнянні за останні 7 років.

2010-2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Кількість педагогічних робітників 22 35 22 21 21
до 30 років 3 7 6 5 4
31-40 років 7 7 6 6 4
41-50 років 5 6 3 3 3
51-55 років 2 1 2 3 3
понад 55 років 5 4 5 4 4

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

2010-2011 2011- 2012 2012- 2013 20132014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Кількість педагогічних робітників 22 35 22 21 21 21 20
до 3 років 3 6 5 2 2
3-10 років 3 4 4 6 1
10-20 років 9 5 6 6 10
понад 20 років 7 8 7 7 8

Відомості про вчителів – пенсіонерів

2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 20132014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Кількість педагогічних робітників 22 25 22 21 21 21 20
вчителів - пенсіонерів 5 2 5 4 4
55 років - 1 -
55 - 60 років 3 - 4 4 4
Понад 60 років 2 2 1 - -

Відомості про молодих фахівців

2010- 2011 2011-2012 2012- 2013 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1 2 0 0 0
2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
25 22 21 21 21 20
вища 6 Урсакій С.В., Топор Т.О., МаковецькаТ.Г., СкібенкоГ.М., Мазур І.В., ПанченкоО.В., 6 Урсакій С.В., Топор Т.О., МаковецькаТ.Г., СкібенкоГ.М., Мазур І.В., ПанченкоО.В., 7 Урсакій С.В., Топор Т.О., МаковецькаТ.Г., СкібенкоГ.М., Мазур І.В., ПанченкоО.В., Дармограй О.Д. 7 Урсакій С.В., Топор Т.О., МаковецькаТ.Г., СкібенкоГ.М., Мазур І.В., ПанченкоО.В., Дармограй О.Д. 7 Урсакій С.В., Топор Т.О., МаковецькаТ.Г., СкібенкоГ.М., Мазур І.В., ПанченкоО.В., Дармограй О.Д. 6 Урсакій С.В., Топор Т.О., МаковецькаТ.Г., СкібенкоГ.М., ПанченкоО.В., Дармограй О.Д.
перша 4 Шевченко Н.П., Петрова Н.Б., Дармограй О.Д., Меліш А.Л. 2 Шевченко Н.П., Дармограй О..Д., 2 Губанова М.М. Ткаченко Н.О. 2 Губанова М.М. Ткаченко Н.О. 2 Губанова М.М. Ткаченко Н.О. 2 Губанова М.М. Ткаченко Н.О.
друга 3 Ткаченко Н.О. Губанова М.М. Гуцул В.Ф. 3 Ткаченко Н.О. Губанова М.М. Гуцул В.Ф. 3 Єгорова Т.Є. Решетнюк Т.А. Швабенланд О.В. 4 Єгорова Т.Є. Решетнюк Т.А. Швабенланд О.В. Фень А.В 4 Єгорова Т.Є. Решетнюк Т.А. Швабенланд О.В. Фень А.В 3 Решетнюк Т.А. Швабенланд О.В. Фень А.В
спеціаліст 10 Шашканов С.М., Лебедєва Г.Г., Д’ячек З.К., Нікуліца С.В., Єгорова Т.Є., Швабенланд О.В., Фень А.В. Гладченко О.Г. Решетнюк Т.А. Чорна Т.Г., 9 Шашканов С.М., Д’ячек З.К., Нікуліца С.В., Єгорова Т.Є., Швабенланд О.В., Фень А.В Решетнюк Т.А. Чорна Т.Г., Хаджи О.М. 8 Шашканов С.М., Д’ячек З.К., Фень А.В Чорна Т.Г., Мінчева О.А. Воронова О.А. Пєткова А.В. Хлівненко Т.В. Діцан В.Я. 8 Шашканов С.М., Д’ячек З.К., ФеньТ.Г., Мінчева О.А. Воронюк О.А. Пєткова А.В. Хлівненко Т.В. Діцан В.Я. 3 Д’ячек З.К., Воронюк О.В. Діцан В.Я. 3 Д’ячек З.К., Воронюк О.В. Діцан В.Я.
молодший спеціаліст 2 Пєткова А.В. Хлівненко Т.В. 2 Пєткова А.В. Хлівненко Т.В. - 1 Саніна К.С.
Старших вчителів 6 Урсакій С.В., Топор Т.О., Маковецька Т.Г., Скібенко Г.М., Панченко О.В., Мазур І.В. 5 Урсакій С.В., Топор Т.О., Маковецька Т.Г., Скібенко Г.М., Панченко О.В., 5 Урсакій С.В., Топор Т.О., Маковецька Т.Г., Скібенко Г.М., Панченко О.В., 5 Урсакій С.В., Топор Т.О., Маковецька Т.Г., Скібенко Г.М., Панченко О.В., 5 Урсакій С.В., Маковецька Т.Г., Топор Т.О., Скібенко Г.М., Панченко О.В., 3 Топор Т.О., Скібенко Г.М., Панченко О.В.,
Учителів методистів - - - 1 Мазур І.В. 2 Урсакій С.В., Маковецька Т.Г.,

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями

Динаміка плинності педагогічних кадрів кадрів за останні сім років:

2010 - 2011 2011 – 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Усього працює 22 25 22 21 21 21 20
Вибуло на 01.09 5 1 1 1 4
Причина звільнення:
- на власне бажання ; 5 1 1 Гладченко О.Г. 1 Гуцул В.Ф. 1 Шашканов С.И.
- за переводом ;
- до комерційної структури ;
- за вислугу років ; 1 Міхіна М.М.
- закінчення договору ;
- переход до іншої школи ;
вихід на пенсію ;
- звільнено молодих спеціалістів.
сумісник 3 Вихристюк О.Я. Макєєва Т.М. Дем’янов І.Й. 1 Меліш А.Л. 1 Діцан В.Я. 1 Діцан В.Я. 3 Копилова Н.В. Балдинська І.П. Діцан В.Я.
З інших причин: 1 Тодорова Ф.М.

Відомості про штатних працівників і сумісників ЗОШ № 9

2010-2011 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Кількість педагогічних робітників 22 25 23 21 21 21 20
в тому числі: штатних працівників 19 24 22 20 18
сумісників 3 1 1 1 3

Відомості про педагогів за категоріями у 2016-2017 навчальному році

Молодший спеціаліст Спеціаліст І категорія ІІ категорія Вища категорія “Старший учитель” “Учитель - методист”
8 тарифний розряд 9 тарифний розряд 10 тарифний розряд 11 тарифний розряд 12 тарифний розряд
1 2 2 3 7 3 2

Затоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки № 73 про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Керування школою здійснює Урсакій Cвітлана Василівна – директор Затоківської ЗОШ№9. Педагогічний стаж – 31 років, на посаді директора – 13 років.

До складу адміністрації входять:

- Топор Тетяна Олександрівнпа – заступник директора з навчально-виховної роботи.

- Стаж роботи 39 років, на посаді – 9 років.

- Маковецька Тетяна Григорівна – заступник директора з виховної роботи.

Стаж роботи 33 років, на посаді – 13 років.

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву.

До кадрового резерву Затоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 входять:

№ з/п Посада, на яку формується резерв ПІБ Резерв
ПІБ Посада, яку обіймає
1. Директор Урсакій Світлана Василівна Топор Тетяна Олександрівна Маковецька Тетяна Григорівна Заступник директора з навчально - виховної роботи. Стаж роботи на даній посаді – 9 роки. Заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи на даній посаді – 13 ріки
2. Заступник директора з навчально – виховної роботи. Топор Тетяна Олександрівна Ткаченко Наталя Олександрівна Учитель української мови і літератури, історії та правознавства. Стаж роботи 24 років.
3. Заступник директора з виховної роботи. Маковецька Тетяна Григорівна Губанова Марина Миколаївна Учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Стаж роботи 20 років.

Щороку складається та реалізується план роботи з кадровим резервом. Це теоретичні заняття,

круглі столи, психолого - педагогічні семінари – тренінги, творчі звіти. Протягом минулого

навчального року з вчителями, котрі знаходяться у резерві на адміністративні посади

Затоківської ЗОШ № 9 , проведені заходи з вивчення нормативних документів, вони активно

залучаються до процесів керівництва навчально-виховним процесом. Топор Т.О.,

Маковецька Т.Г. брали участь у підготовці до засідань педагогічної ради, складанні документів

звітності, були призначені виконуючими обов’язки директора .

1.2 Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

У 2016- 2017 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки; Статуту і локальних правових актів школи, дотримувалися Конвенції про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою школи «Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання».

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

Розв’язання проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом на 2016-2017 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній виховній діяльності.

На виконання Закону України «Про мову» в школі 11 україномовних класів. Українською мовою навчається 189 учнів. Функціонував факультативний курс «Стилістика сучасної української мови»,«Основи теорії літератури »,постійно вивчається потреба мешканців мікрорайону школи в вивченні дітьми державної мови (анкетування, співбесіди); щорічно проводяться заходи з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури.

Шкільний бібліотечний фонд поповнюється учбовою літературою з цього питання,

виписуються україномовні журнали, газети. Завдання минулого навчального року в

основному виконані.

Збереження контингенту.

На початок 2016-2017 навчального року навчалось у школі 194 учня,на кінець-189.

Було укомплектовано 11 класів, середня наповнювальність класів – 17 учнів.

Всі учні мікрорайону охоплені навчанням.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною

місця мешкання родини і пов'язана з переїздами батьків.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів в 2016-2017 навчальному році були:

- організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

- спільна робота з ДНЗ;

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

- організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;

- організація та проведення заходу «День відчинених дверей».

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.).

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування

учнями занять.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання.

В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено

систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування

аналізуються заступником директора з ВР, класними керівниками, за необхідністю

розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, радах профілактики, вживаються необхідні

заходи щодо залучення дітей до навчання.

За результатами навчального року причини пропусків занять:

через хворобу: 290 годин– 82 %

з поважних причин: 160 годин – 18%

без поважних причин: немає.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків в цілому по школі

зменшилася на 5,7%. Але існують і певні проблеми: велика кількість пропусків з поважних причин в 11 класі Гавюк Анастасія, Гречухіна Валерія – Діана в 10 класі.Аналіз зібраних даних дав можливість встановити прямий зв’язок між систематичним відвідуванням занять учнями протягом навчального року та отриманням ними знань, що відповідають високому та достатньому рівням якості знань. Наприклад: найбільша кількість пропусків занять у минулому році зафіксована в класах 11 - му і в цьому класах самий низький рейтинг за річним оцінюванням та низькій рівень якості знань. Таким чином, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2016 – 2017 н. році буде продовжуватись, бо це один із важливих чинників якості знань учнів.

Сьогодні ми можемо говорити про позитивні результати цілеспрямованої спільної роботи

адміністрації, класних керівників та батьків з цього питання. Моніторингова діяльність вчителів та адміністрації школи спланована відповідно до програм міського відділу освіти та школи. У Затоківської ЗОШ № 9 запроваджений дієвий контроль за ефективністю використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету,відслідкування їх впливу на результати навчання, а також чіткий контроль та встановлення зв’язку між відвідуванням занять та якістю знань учнів.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень.

Аналіз успішності показав, що в цілому по школі учнів, які мають початковий рівень

навчальних досягнень, складає 0% , учнів , які мають високий рівень навчання 3,4 %, достатній – 45,6%, середній – 51%. Викликає занепокоєння зниження показника якості знань учнів.

В цьому році він складає – 49 %, середній по місту – 54%. На засіданнях ШМО вчителів школи

необхідно обговорити питання підвищення шляхів якості знань, в разі потреби надати методичну допомогу малодосвідченим вчителям.

Звіт з річного оцінювання учнів

За підсумками навчального року:

· 166 учнів переведено до наступного класу;

· 7 учнів нагороджено Похвальними лис­тами «За високі досягнення в навчанні»;

Докукіна Софія – учениця 2 класу

Корнілов Матвій – учень 2 класу

Чехоцький Мирослав – учень 2 класу

Губанова Марія - учениця 4 класу

Коровчук Матвій - учень 5 класу

Карабоджак Галина - учениця 7 класу

Поліщук Ксенія – учениця 8 класу

· 9 учнів закінчили 11 клас.

· 13 учнів закінчили 9 клас.

· серед 168 учнів, навчальні досягнення яких оцінювалися, закінчили навчальний рік на високому і до­статньому рівнях—86 учнів, що складає 51% від загаль­ної кількості.

Учні школи приймали участь у міських олімпіадах майже з усіх предметів.

Серед учасників міських олімпіад учні школи стали переможцями ( наказ № 451 від 21 грудня

«Про підсумки ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

у 2016/2017 навчальному році» ):

Тимошенко Марія – учениця 8 класу диплом ІІ ступеняз біології

( вчитель біології Дармограй Олена Дмитрівна)

Хрустовський Олександр – учень 10 класудипломом ІІІ ступеняз інформаційних технологій

( вчитель інформатики Копилова Наталя Володимирівна )

Чехоцький Миросав – учень 2 класу дипломом ІІІ ступеняз української мови

( вчитель Петрова Наталя Богданівна).

Учні нашої школи приймали участь у конкурсі ім. П. Яцика „ Знавці української мови ”.

Серед учасників є переможці:

- Губанова Марія 4 клас ІІ місце ( вчитель Скібенко Галина Миколаївна)

- Докукіна Софія – учениця 2 класу ІІІ місце ( вчитель Швабенланд Ольга Вікторівна) .

Триває робота в такому стратегічному напрямку як розвиток творчої особистості за програмою «Обдаровані діти» .

Головна мета – якомога раніше виявити здібності, схильності дитини, вчасно підтримати обдарованість, розвивати талановитість. За 2016-2017 навчальний рік учні школи взяли участь:

- VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка(7 учасників);

- Всеукраїнська гра “Соняшник” (45 учасників, 11 дипломів 1-III ступеня);

- Всеукраїнська гра «Puzzle» (32 учасника, 2 дипломи ІІ ступеня);

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Прийняло участь 35 учнів. 10 показало “добрий”результат, 25 отримали сертіфікати учасників

Нажаль, учні не прийняли участь в конкурсах з історії, правознавства, в роботі МАН.

Завдання: максимально залучити учнів до участі у різного роду конкурсах, турнірах, що проводяться у місті, області й допомогти їм досягти успіху

Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання є педагогічно обґрунтована система обліку знань, умінь і навичок учнів. Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній більш активній пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів. У процесі навчання, перевірки знань, умінь і навичок педагогічний колектив школи ставив перед собою наступні дидактичні завдання:

- систематичний і планомірний контроль протягом процесу навчання;

- стимулювання учнів до навчальної діяльності;

- виявлення недоліків в організації і методиці проведення навчального процессу та оцінювання;

- навчання учнів учитися самостійно.

У 2016/2017н.р. продовжено моніторингове дослідження щодо визначення якості освіти в закладі. Одним із важливих напрямів цього є дослідження рівня навчальних досягнень учнів. У школі діє чітка система збору та аналізу такої інформації. Класні керівники складають наприкінці І та ІІ семестрів і навчального року моніторингову картку успішності учнів класу за результатами досягнень із навчальних предметів. Цифри й факти змушують педагогічний колектив закладу шукати шляхи підвищення рівня якості освіти. Моніторинг дає змогу аналізувати академічні результати успішності учнів, контролювати рівень педагогічної діяльності, прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів та прогнозувати плани успішного навчання дітей. Так, опрацювавши дані за останні роки було виявлено позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

На основі аналізу результатів семестрових та річних оцінок учнів прослідковується позитивна тенденція до більш об’єктивного оцінювання рівня навчальних досягнень школярів. Порівняно з минулими навчальними роками збільшилась кількість учителів-предметників, які виставляють бали за контрольні роботи, за семестри й за рік відповідно до критеріїв оцінювання та вимог програми, не намагаючись створити ілюзію успішного опанування всіма учнями матеріалу чи хоча б довести результати контрольної роботи до «потрібної» кількості балів високого та достатнього рівня. Але не можна сказати, що вчителі вичерпали всі можливості покращення знань учнів зі свого предмета. Недостатньо здійснюється індивідуальний підхід до учнів із середнім та початковим рівнем досягнень на заняттях, а позаурочна робота з цією категорією дітей зводиться до поодиноких випадків і тому не може бути результативною. За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень успішності показали учні початкових класів -58%(39учнів з 67).В 5-9 класах -48%(40учнів з 84). Найнижчі результати успішності мають учнівські колективи 10-11 класів -41%(7учнів з 17).

Таким чином, якісний показник навчальних досягнень учнів за 2016 /2017 н. р. становить 51%.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з усіх предметів протягом навчального року дав можливість відслідкувати рівень знань, проаналізувати стан досягнень по класах з усіх предметів, запланувати та провести корекційну роботу зі слабовстигаючими учнями, надати їм педагогічну допомогу й підвищити рівень їхніх знань.

Аналізувалось не тільки якість знань, але й рівень навченості учнів з основ наук, також порівнювались результати за предметними циклами.

Результати навчальних досягнень учнів з основних предметів інваріантної частини

навчального плану 2016-2017 н.р.

Предмет/Клас 5 6 7 8 9 10 11
Українська мова 95% 80% 75% 60% 92% 100% 100%
Українська література 95% 86% 81% 50% 92% 100% 100%
Російська мова 95% 73% 56% 60% 92% - -
Зарубіжна література 100% 80% 81% 65% 93% 100% 100%
Англійська мова 90% 53% 75% 55% 77% 75% 77%
Історія України 100% 87% 69% 85% 100% 75% 100%
Алгебра - - 33% 40% 62% 50% 44,4%
Геометрія - - 33% 45% 62% 50% 44,4%
Математика 85% 53% - - - - -
Хімія - - 60% 40% 76% 50% 75%
Біологія - 70% 60% 55% 90% 75% 100%
Фізика - - 60% 45% 63% 100% 85%
Інформатика 100% 100% 77% 85% 100% 100% 100%
Географія - 60% 50% 56% 75% 87% -
Природознавство 85% - - - - - -

«Школа майбутнього першокласника»

Педагогічний колектив школи в минулому навчальному році активно працював над

організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ . Проведено спільні педагогічні ради, засідання

методичного об’єднання вчителів і вихователів, батьківські збори у ДНЗ, семінари та ін.

З 01 квітня працює у школі «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучено

вчителя початкових класів Скібенко Г.М. та вихователь ГПД школи Арестенко Н.В.

Індивідуальна форма навчання

В 2016-2017 навчальному році у Затоківській ЗОШ № 9 індивідуальною формою не навчалися

Профільне навчання

Для реалізації особостностно – орієнтованого навчального процесу у школі згідно з

бажанням учнів та їх батьків, можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних

кабинетів був визначен універсальний профіль.

Державна підсумкова атестація

У початковій школі державна підсумкова атестація проходила у вигляді підсумкових

контрольних робіт з української мови, українського читання та математики за завданнями , які

були складені вчителем. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали

рекомендаціям МОН України. Річне оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на

підставі семестрових оцінок та оцінок за проведену державну підсумкову атестацію.

Всього державну підсумкову атестацію в 4 –му класі здавало 22 учнів, звільнених не було.

Результати проведення державної підсумкової атестації в 4 класі

предмет К-ть учнів Звільнені від ДПА Не з’явились на ДПА Проходили ДПА Середній бал ДПА Середній бал річного оцінювання ДПА Рівень навчальних досягнень учнів за річним оцінюванням (тих, хто проходив ДПА)
1-3 бали 7-12 бали 1-3 бали 7-12 бали
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова 22 - - 22 6.9 7,4 - 13 59% - 17 77%
Літературне читання 22 - 1 21 8.9 10,1 21 100% 21 100%
Математика 22 - - 22 8,3 7,5 18 81,8% 15 68,1%

Результати проведення державної підсумкової атестації в 9 класі

предмет К-ть учнів Звільнені від ДПА Не з’явились на ДПА Проходили ДПА Середній бал ДПА Середній бал річного оцінювання ДПА Рівень навчальних досягнень учнів за річним оцінюванням (тих, хто проходив ДПА)
1-3 бали 7-12 бали 1-3 бали 7-12 бали
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова 13 - - 13 8,0 8,6 - - 10 77% - - 12 92%
Англійська мова 10 - - 10 8,1 7,4 - - 8 80% - - 8 80%
Математика 13 - - 13 7,5 7,5 - - 9 69% - - 9 69%
Біологія 3 - - 3 10 8,2 - - 2 67% - - 3 100%

Результати проведення державної підсумкової атестації (ЗНО) в 11класі

предмет Кількість учнів Звільнені від ДПА Не з’явились на ДПА Проходили ДПА Середній бал ДПА Середній бал річного оцінювання ДПА Рівень навчальних досягнень учнів за річним оцінюванням (тих, хто проходив ДПА)
1-3 бали 7-12 бали 1-3 бали 7-12 бали
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова 9 0 0 9 6,7 8,7 1 11% 4 44,4% (66%) 0 0 9 100%
Математика 9 0 0 6 6,5 6,8 1 16,7% 2 33,3% (50%) 0 0 4 44,4%
Історія України 9 0 0 5 5,8 9,4 1 20% 2 40% (50%) 0 0 9 100%
Англійська мова 9 0 0 4 5,5 7,8 0 0 1 25% (33%) 0 0 4 100%
Географія 9 0 0 3 6 8,4 0 0 1 33,3% 0 0 3 100%

Аналізуючи підсумки ДПА /ЗНО , ми бачимо велику розбіжність (українська мова -56%,математика 11%,історія України -80%,географія 67%) між річним оцінюванням і результатами ЗНО. По-перше,це недоліки у викладанні окремих предметів, але основним недоліком є недостатнє опанування та використання в роботі нових методів і форм навчання, інтерактивних технологій, дотримання вчителями-предметниками Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Завдання: зосередити методичні пошуки вчителів на сучасні методи закріплення навичок ефективної навчальної діяльності учнів у групі й самостійно, цілеспрямовану роботу на підвищення якості навчання; при підготовці випускників до ЗНО та ДПА використовувати тренінгові заняття психологічного настрою на виконання завдань, зосередженість, навички подолання психологічного страху та нервовості під час іспитів; методичну самопідготовку вчителів спрямувати на пошуки ефективних методів і прийомів роботи з учнями, які мають низький освітній потенціал, негативну мотивацію.

Керівникам методичних об'єднань Губанова М.М. (гуманітарного циклу ), Дармограй О.Д. (природничо - математичного циклу), Скібенко Г.М.(початкові класи) рекомендовано проаналізувати результати державної підсумкової атестації з предметів, вивчити єдині вимоги і критерії оцінювання знань учнів,розробити заходи з усунення прогалин в знаннях учнів, акцентуючи особливу увагу на індивідуальне та диференційоване навчання.

Вчителям- предметникам з метою створення ситуації успіху в навчанні урізноманітнити форми та методи навчання, при підготовці до уроків використовувати інноваційні форми та методи навчання.

Аналіз працевлаштування випускників 11 класу показує, що з 9 учнів 5(56%) вступили в вищі навчальні заклади, 2(40%) з них - у європейські вузи (Польща), 1(11%) – на професійні курси, 3(33%) працюють.

Методична робота.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями методичного кабінету управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Білгород – Дністровської міської ради, відповідно до річного плану роботи школи педагогічний колектив у 2017 -2018 навчальному році продовжує роботу над методичною проблемою: “Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання ”.

Керівництво методичною роботою у Затоківської ЗОШ№9 здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих групп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо. Методична робота в Затоківської ЗОШ№9 була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня.

На початку навчального року була створена методична рада школи у складі:

Голова МР – Урсакій Світлана Василівна , директор ЗОШ № 9.

Секретар - Топор Т.О., заступник директора з НВР.

Члени МР:

- Маковецька Т.Г.,заступник директора з ВР;

- Дармограй О.Д.керівник МО природничо – математичного циклу;

- Ткаченко Н.О.,керівник МО класних керівників;

- Скібенко Г.М.,керівник МО вчителів початкових класів;

- Фень А.В.,керівник МО вчителів предметів валеологічного та оздоровчого циклу;

- Косовцова Н.В. практичний психолог;

- Мога Р.В., шкільний бібліотекар.

Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань були зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально – виховного процесу в школі.

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи за темами:

- Аналіз методичної роботи за 2015 – 2016 навчальний рік.

- Організація методичної роботи педколективу на 2016– 2017 навчальний рік.

- Робота з обдарованими дітьми: пошуки і розвиток дитячої обдарованості.

- Підготовка учнів до участі в шкільних, міських предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН. Визначення олімпійського резерву школи на різних рівнях.

- Забезпеченість підручниками, навчальними програмами.

- Розгляд матеріалів учителів, які атестуються.

- Результативність участі учителів та методичних об’єднань у професійних конкурсах, виставках методичних розробок, методичній роботі школи.

Слід відзначити, що всі засідання методичної ради пройшли на високому рівні: доповіді були змістовними і цікавими.

Протягом року постійно проводилися заняття психолого – педагогічних семінарів, практичних семінарів .

У школі функціонувало 5 предметних методичних об’єднань. Усі ШМО мають річні плани робіт і проводили свої засідання два рази на семестр. Слід зазаначити, що тематика засідань МО відповідала проблемі, над якою працює школа.

Систематично вивчалися й аналізувалися навчальні плани, програми, підручники, посібники, інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо змісту, форми методів проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної і позашкільної роботи та навчально – виховного процесу в цілому.

У Затоківській ЗОШ№9 працюють 5 методичних об’єднань.

- Вчителів початкових класів з проблеми «Фізичне та духовне виховання дітей молодшого шкільного віку» (керівник Скібенко Г.М.). Вони активно працюють над рішенням задач з укріплення та збереження здоров’я дітей:

o Розклад уроків складено згідно гігієнічних норм, без перевантажень, є день розвантаження -у четвер не проводяться уроки математики.

o У першому класі період адаптації їде весь І семестр під наглядом, контролем психолога.

o Кількість учнів у початкових класах не перевищує норми, наповнюваність класів до 30 учнів.

o Тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, у 2-4 класах-40 хвилин.

o У 1класі та 2 класі (І семестр) успіхи оцінюються тільки вербально, тільки позитивно, це сприяє більш спокійному засвоєнню знань, уникненню стресів.

o Постійно контролюється постава дітей під час уроків, звертається увага на положення ніг та спини, голови та рук відносно парти, стільця.

o Обов’язково 2-3 рази за час уроку проводяться фізкультхвилинки, зарядка для очей.

o У 1 класі відсутні домашні завдання, вчителями використовується метод поступового нарощування учбового навантаження.

o На класних годинах обов’язково проводяться бесіди про збереження здоров’я, профілактику захворювань, з техніки безпеки.

- Вчителів предметів природничо-математичного циклу з проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою комп’ютерних технологій» (керівник Дармограй О.Д.)

Вчителі цього методичного об’єднання створюють здоровий психологічний клімат на уроках, максимально використовують ігрові моменти, аудіо -, відеоапаратуру для демонстрації цікавих матеріалів.Увага приділяється строгому нормуванню домашніх завдань, об’єму та складності завдань.

Під час уроків біології, фізики, хімії учні знайомляться з головними законами життя органічної та неорганічної матерії, зі складом продуктів, їх енергетичною цінністю, з необхідністю своєчасного та збалансованого харчування. Ведеться робота з культури приймання їжі, а також виконання основних гігієнічних правил.

- Вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу з проблеми «Використання комп’ютерних технологій як засіб підвищення ефективності навчання» (керівник Губанова М.М. .). Члени методоб’єднання ведуть цілеспрямовану пропаганду здорового способу життя, використовують дидактичні матеріали, які пропагують корисні звички, різні види спорту,туризм. Вчителі розробили і використовують методи по вихованню етичних норм поведінки та естетичного сприйняття оточуючого світу.

- Вчителів предметів валеологічного та оздоровчого циклу (основи здоров’я, ОБЖ, фізичної культури) з проблеми «Формування навичок здорового способу життя» (керівник Фень А.В.) В школі під час уроків ОБЖ, з основ здоров’я, фізкультури та в позакласний час ведеться велика практична і теоретична робота по залученню дітей до занять у спортивних гуртках, секціях,по формуванню життєвої необхідності в заняттях спортом, здорового способу життя.

- Класних керівників з проблеми «Формування компетентної особистості для життя у інформаційному суспільстві за допомогою комп’ютерних технологій» (керівник Ткаченко Н.О.). Задача методичного об’єднання класних керівників – створення умов для комфортного, радісного перебування учня в школі, для його повноцінного розвитку, для збереження його фізичного, психологічного та морального здоров’я.

Також слід відзначити роботу «Школи молодого учителя». Протягом року в межах даної школи працювали вчителі всіх категорій. Проводились і заняття – обміни досвідом, і взаємовідвідування уроків, і робота з документацією тощо.

Результативно працювали творчі та динамічні групи «Підготовка до педагогічних рад», «Психологічні аспекти роботи вчителів з використання інноваційних технологій», «Впровадження сучасних комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес. Інноваційні технології».

У планах ШМО визначений обліковий склад, графік проведення відкритих уроків, розроблені методичні заходи, складені методичні карти на кожного вчителя, у яких зазначені післякурсові завдання та проблеми, над якими працюють учителі. Графік взаємовідвідування уроків виконаний, що підтверджується аналізами уроків. Успішно пройшли предметні тижні з географії,математики, російської мови та літератури, української мови та літератури, іноземної мови. Особливо слід відзначити роботу таких керівників ШМО: Губанова М.М..,Скібенко Г.М.,Ткаченко Н.О.

Одним із чинників забезпечення рівного доступу до якісної освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Важливим аспектом комп’ютеризації навчально-виховного процесу є використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер. Використання цих сучасних засобів економить час вчителя, підвищує ефективність презентації методичного матеріалу, дозволяє демонструвати Інтернет-сайти у режимі реального часу, зберігати необхідну інформацію у пам’яті комп’ютера з можливістю подальшого використання, проводити педагогічні ради, семінари, наради, а також відкриває багато інших можливостей в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Впровадження інноваційних педагогічних технологій дає змогу поступово здійснювати перехід від традиційного репродуктивного до особистісно орієнтованого та компетентісного підходів до навчання.

Вчителі школи щорічно підвищують рівень фахової компетентності.

Щорічно згідно графіку проходят курси підвищення кваліфікації вчителів при ООІУВ.Одним из видів підвищення методичної компетентності вчителя є проведення міських семінарів та участь у міських та обласних семінарах.Протягом мінулуго навчального року на базі школи

У січні місяці заступник директора з виховної роботи, вчитель географії та природознавства Маковецька Т.Г.разом з вчителями біології Дармограй О.Д. та історії Ткаченко Н.О. провели міський семінар на тему: «Формування та розвиток краєзнавчих компетентностей у процесі географічної освіти школярів»;

у травні місяці на базі школи заступник директора з навчально- виховної роботи, вчитель російської мови Топор Т.О. провела міський семінар для вчителів російської мови та зарубіжної літератури м. Білгорода- Дністровського з теми «Формування культурологічних компетенцій на уроках російської мови та зарубіжної літератури».

22 березня 2017 р. психолог міського методичного кабінету Лєконцева Е.В. провела семінар для вчителів ЗОШ № 9 «Профілактика самопошкоджуючої поведінки у дітей та підлітків».

На базі школи працювала «ОБЛАСНА ЛІТНЯ ШКОЛА – 2017» з 15-17 червня 2017 року для заступників директорів з виховної роботи та творчо працюючих класних керівників Одесскої області , загальна проблема: «Формування національно-патріотичних почуттів учнів: виховні традиції та сучасні підходи. Сучасні моделі системи виховної діяльності навчального закладу, класу. Активізація творчої діяльності учнів на шляху до становлення соціально компетентної та творчої особистості» під керівництвом координатора літньої школи: Чешенко Олени Іванівни ( методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів,регіональний координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Більшисть вчителів школи приймали участь у роботі літньої школи.

В рамках Міжнародного проекту «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті» (INOVEST) за участю експертів та учасників проекту у м. Кишинів в період з 03 по 07 липня 2017 року відбулася Міжнародна конференція «Партнерство в педагогічних інноваціях – епоха цифрових технологій». Співорганізатором конференції був Одеський обласний інститут удосконалення вчителів В конференції приймали участь відомі вчені, педагоги-новатори, керівники закладів освіти з багатьох країн Європи, серед яких Україна, Росія, Білорусія, Молдова, Азербайджан, Сполучене Королівство, Австрія, Литва та представники UNESCO.

Серед тринадцяти учасників конференції, які представляли навчальні заклади Одеської області, були керівники та заступники відомих шкіл з Біляєвського, Овідіопольського, Березівського районів та м.Одеси і м.Южного, м.Білгород-Дністровського та селища Затока.

Учасниками конференції були продемонстровані нові зразки дидактико-методичного застосування наробок педагогів-новаторів з різних країн Європи в галузі цифрових технологій. Особливо це стосувалось технологій створення електронних підручників для загальної середньої та вищої освіти.

На закінчення Конференції була схвалена Резолюція, в якій була намічена подальша співпраця учасників Міжнародного проекту «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій» (INOVEST).

Проте в роботі шкільних методичних об’єднань є певні недоліки: недостатньо уваги приділяється вивченню нормативних вимог щодо ведення шкільної документації, особливо класних журналів як класними керівниками, так і вчителями - предметниками.

Педагоги знаходять час навчатись самим, аби йти в ногу з інноваційними педагогічними технологіями, але за останні роки спостерігається стабільне зниження участі учителів у професійних конкурсах.

У школі працює кабінет інформатики, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, з 2010 року підключений до світової мережі Інтернет. Для проведення нестандартних уроків із окремих тем у старшій та молодшій ланці використовується інтерактивні дошки та комп’ютерна техніка.

Створюється банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх потреб навчального закладу. Навчальні розробки вчителів школи систематизуються та зберігаються в електронному вигляді .У тому числі вже використовуються педагогічні програмні засоби із предметів, котрі надає МОНУ (українська мова та література,світова література,

математика,географія, історія, фізика, хімія, біологія, початкові класи). Створюється банк презентацій.

В організації методичної роботи у 2016 – 2017 н.р. був ряд суттєвих недоліків :

- вимагає удосконалення робота ШМО: потрібен більш творчий підхід до вирішення проблем НВП;

- недостатньо реалізовано функцію діагностування;

- потребує вдосконалення робота шкільної методичної ради.

Атестація педагогічних кадрів.

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями (накази МОНУ від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового Положення про атестацію педагогічних працівників» та від 20 грудня 2011 року № 1473 « про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників») у школі проведена атестація педагогічних кадрів. Процес атестації цілком відповідав чинному законодавству, у ході атестаційної кампанії конфліктних ситуацій не виникло.

З метою якісної організації атестаційного процесу в закладі було проведено низку методичних заходів: інструктивно – методичні наради,індивідуальні бесіди з вчителями,які атестуються. Атестація педагогічних кадрів тісно пов’язана з методичною роботою, оскільки вони покликані стимулювати творчість учителя, прагнення підвищувати рівень професійної компетентності.

У 2016-2017 навчальному році проходили чергову атестацію вчитель початкових класів Скібенко Галина Миколаївна та вчитель англійської мови Панченко Оксана Віталіївна, за результатами атестації підтвердили категорію «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель », також атестувався бібліотекар Мога Роман Вікторович, який підтвердив кваліфікаційну категорію .

На рівні Затоківської ЗОШ узагальнено досвід роботи вчителів , які проходили атестацію. Хід атестації та її результати розглянуто на засіданнях атестаційної комісії ,нарадах при директорі та педагогічних радах.

Результати атестації педагогіческих працівників Затоківської ЗОШ№ 9

Всього атестовано Встановлено кваліфікаційну категорію, звання Підтверджено кваліфікаційну категорію, звання
Вищу I II Вчитель-методист Старший вчитель вищу I II спеціаліст Вчитель-методист Старший вчитель
2010- 2011 4 Урсакій С.В. Маковецька Т.Г. Губанова М.М. Діцан В.Я. 1 1 1 1 1 1
2011- 2012 3 Скібенко Г.М. Панченко О.В. Меліш А.Л. 1 1 1 1 1
2012-2013 4 Топор Т.О. Решетнюк Т.А, Ткаченко Н.О. Швабенланд О.В. 1 1 1 1 1
2013 – 2014 4 Дармограй О.Д. Хаджи О.М. Єгорова Т.Є. Губанова М.М. 1 1 \ 2
2014-2015 2 Фень А.В. Мазур І.В. 1 1 1
2015-2016 Урсакій С.В. Маковецька Т.Г. Дьячек З.К..
2016-2017 Скібенко Г.М. Панченко О.В Мога Р.В

Робота шкільної бібліотеки.

Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 № 139, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.02.2012 № 111 «Про вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів», «Про мережу освітянських бібліотек», затвердженого 30 травня 2003 року № 334\31,», з метою вдосконалення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу протягом 2016-2017 навчального року шкільною бібліотекою було проведено ряд заходів, насамперед, це бібліотечні уроки.

Шкільна бібліотека працює за затвердженим розкладом. Відповідальним за роботу бібліотеки є Мога Роман Вікторович. Бібліотечний фонд шкільної бібліотеки налічує 5970 примірників, з них 2110 художньої літератури, 3860 – фонд підручників. У 2016/2017 навчальному році забезпечення навчальною літературою склало 97%. Низький процент забезпечення підручниками був у 7 класі (68%).

Щомісячно бібліотекар школи Мога Р. В. разом з членами учнівського самоврядування проводять перевірку стану підручників. За підсумками перевірок переможцями визнано учнів 8 класу (класний керівник Ткаченко Н. О.). З учнями початкових класів проводилися бесіди «Як читати, розуміти і записувати прочитане», «Мої улюблені книжки», «Вони боролися за вільну Україну». На протязі року були підготовлені виставки, присвячені Шевченківським дням, визволенню Затоки й України від німецько-фашистських загарбників, 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні, творчості видатних українських письменників та поетів, «Україна – моя Батьківщина», «Жнива скорботи». З 27 по 31 березня було проведено тиждень книги, під час якої проводилися вікторини по казкам, конкурс малюнків до улюблених книжок, конкурси кращого читача. На протязі року працює «книжкова лікарня».

У 2016/2017 навчальному році зафіксовано 1775 відвідувань шкільної бібліотеки, що в середньому на учня складає 10 відвідувань за навчальний рік. Але кількість відвідувань шкільної бібліотеки свідчить про недостатнє охоплення учнів бібліотекою і відсутність дієвого контролю за читанням учнями програмної літератури вчителями школи.

Обдаровані учні.

У 2016 – 2017 навчальному році робота з обдарованими учнями продовжувалась за такими напрямками:

- духовне відродження смт.Затока ;

- інтелектуальний потенціал смт.Затока.

Топор Т.О., заступник директора з НВР, координувала роботу керівників шкільних методичних об’єднань та учителів – предметників щодо пошуку та розвитку дитячої обдарованості відповідно до специфіки предметів. Слід зазначити, що з боку класних керівників та вчителів –предметників робота з пошуку та розвитку дитячої обдарованості ведеться на недостатньому рівні,на це вказує аналіз банку даних за попередні роки та поточний рік.

Протягом навчального року діяли факультативи, секції, гуртки:

 1. Основи теорії літератури ( 11 класи);
 2. Стилістика сучасної української мови (11 клас );

і вели роботу гуртки та секції за інтересами:

 1. Студія “Райдуга творчості”.
 2. Музичний гурток

Інформація про роботу факультативів, секцій та гуртків надавалась учням через класних керівників, учителів – предметників та стенд ,розміщений на першому та другому поверхах у доступному для учнів та батьків місці.

З вересня почалась активна робота учителів з олімпійцями та олімпійським резервом.

Робота з олімпійцями 2016 – 2017 року показала, що не всі учителі - предметними використали учнівський потенціал. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін з російської мови,інформатики учні школи не брали участь .

Узагальнюючі результати участі учнів Затоківської ЗОШ№9 у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, можна зробити висновок про нестабільну роботу окремих учителів – предметників з обдарованими дітьми.

Слід рекомендувати на новий навчальний рік

- учителям –предметникам звернути увагу на підготовку учнів до олімпіади протягом усього навчального року, приділити увагу виконанню творчих завдань;

-зробити аналіз результативністі робіт учнів – учасників та І ІІ етапів олімпіад.

У міському конкурс – захисті науково – дослідницьких робіт МАН учні Затоківської ЗОШ№9 у цьому навчальному році не приймали участі,це свідчить про те,що відсутня система у підготовці дітей до участі в МАН, але вже зроблено крок в цьому напрямку .

Багато учнів ЗатоківськоїЗОШ№9 приймають участь у міжнародних , всеукраїнських конкурсах, таких як «Соняшник»,»Геліантус», «Гринвіч», «Лелека», «Кенгуру».Вже в наявності добрі результати.

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

- дітей, позбавлених батьківського піклування –1

- дітей-сиріт – 3

- дітей з багатодітних родин – 24

- дітей з малозабезпечених родин –

- дітей з неповних сімей – 44

- дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

- дітей-інвалідів – 2

1. Соціальне здоров’є дітей

З метою збереження соціального здоров’я дітей постійно проводяться профілактичні, виховні заходи, щодо подолання соціальних проблем таких, як безпритульність, бездоглядність, бродяжництво, жорстокість та насилля серед учнівської молоді, правопорушення, тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв а наркотичних речовин. До таких заходів відносяться:

ü лінійка дисципліни та порядку (кожного понеділка);

ü шкільні та міські рейди (перевірка відвідування занять);

ü відвідування уроків, де навчаються діти з девіантною поведінкою;

ü індивідуальні бесіди з учнями, батьками, вчителями (про що свідчать протоколи бесід);

ü проведення тестування, анкетування, тренінгів з учнями, батьками, вчителями;

ü відвідування сімей (обстеження житлово-побутових умов);

ü проведення Ради профілактики;

ü робота шкільних гуртків, організація літературних вечорів, дискотек, для організації дозвілля учнів;

ü тісне співробітництво з класними керівниками, кримінальною міліцією, зі службою у справах неповнолітніх, зі службою у справах дітей, сімей та молоді;

Для здоров’я учнів важливо не лише те, що вдовольняються її пізнавальні потреби, а й соціальні потреби в спілкуванні, потреби в пошані до її відчуттів, переживань, інтересів, здібностей.

Соціальне здоров’є учнів є передумовою хорошої шкільної успішності, а також подальшої успішної соціалізації та правильного вибору свого життєвого шляху.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. На протязі навчального року вчителями двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у жовтні та квітні, складено акти обстеження.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

У вересні місяці бібліотекарем були видані усі підручники дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

На протязі навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

До Дня інваліда,Дня світого Миколая та нового року усі діти пільгових категорії отримали новорічні подарунки.від Затоківської селищної ради кошті на придбання зимового одягу.

Всі діти пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах, у міськіх конкурсах.

Серед дітей пільгових категорій був випускник 9 класу Морозов Дмитро.

У 2015 –2016 навчальному році необхідно продовжувати систематично тримат під постійним контролем питання «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» на МО класних керівників, на педагогічних радах. Необхідно звернути більше уваги на спілкування з опікунами. дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

2. Напрямки соціальної роботи

Соціальна робота направлена на :

o на збереження, поліпшення та зміцнення здоров’я учнів;

o на збереження, зміцнення та цілісний розвиток соціальних складових здоров’я;

o виховання здорової, соціально адаптованої та активної людини;

o підвищення рівня соціальної та комунікативної культури;

3. Правова робота з учнями

Один з найбільш значущих напрямків – профілактика правопорушень серед учнівської молоді.

У Затоківській ЗОШ № 9 створено систему правової освіти та правового захисту, яка передбачає формування правової освіченості в учнів. Така система дає позитивні результати, а саме:

Ø проведення тижнів правового захисту (двічі на рік);

Ø визначення рівня володіння правовими знаннями через анкетування;

Ø проведення зустрічей з представниками кримінальної міліції, з представниками служби у справах неповнолітніх,з представниками органів місцевого самоврядування, юристами з метою підвищення рівня правової культури ;

Ø популяризація правових знань та застосування їх на практиці (підготовка презентації, листівок, плакатів та флаєрів правового характеру);

Ø активна участь учнів в управлінні навчальним закладом (дні самоврядування);

Школа є центром попередження правопорушень серед учнівської молоді. Ведуться заходи по виявленню сімей, які опинились у кризовому стані у яких виховуються неповнолітні діти та здійснюється така з ними робота:

§ здійснюється контроль за відвідуванням дітей з таких сімей;

§ залучення до гурткової роботи дітей групи ризику;

§ проводяться бесіди, тренінги, круглі столі з питань правового та соціального захисту дітей та молоді;

§ проводяться консультації для дітей групи ризику зі спеціалістами та лікарями, юристами та правоохоронцями.

Усі профілактичні заходи спрямовані на зниження злочинності серед неповнолітніх. Соціально-правова освіта здійснюється через викладання предметів «Я і Україна» (початкова школа), «Основи правознавства» (старша школа). У закладі створено правові куточки, стенди, які є одним із першоджерел отримання правової інформації учнями.

4. Оздоровлення дітей

Діти пільгового континенту ( діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених сімей) проходять оздоровлення у літніх оздоровчих таборах.

В літку працює літній пришкільний табір «Морской прибой»», де мають змогу оздоровлюватися діти молодшого шкільного віку (2-4 кл.),мовний табор ,в якому учні 5-10класів удосконалювали вміння спілкуватися англійською мовою. Завдяки співпраці з селищними та міськими організаціями, діти мають можливість отримувати путівки до таких таборів як «Молода гвардія», «Богатирьонок» , а завдяки взаємодії з селищною амбулаторією діти проходять восені реабілітацію в дитячому санаторії «Затока». Влітку 2015 року 10 дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення в літньому пришкільному та позаміському оздоровчому таборі « Богатирьонок » смт.Сергеевка.

Щороку збираються довідки про стан здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,і надаються до опікунської ради. Ведуться обстеження житлово-побутових умов дітей вищезазначеної категорії, де іде контроль за морально-психологічним станом сім’ї та контролюється санітарний стан помешкання.

5. Організація харчування

Харчування організовується з початком нового навчального року і закінчується згідно з його закінченням. Діти молодшого шкільного віку та діти пільгової категорії забезпечені безкоштовним харчуванням у шкільній їдальні.

Їдальня має 60 посадкових місць. Харчоблок забезпечений необхідним холодильним та технологічним обладнанням, столовим та кухонним посудом, холодною та гарячою водою. Санепідемстанцією міста затверджено двотижневе меню.

Працівники , які пов’язані з організацією харчового процесу, вчасно проходять медичні огляди. Кількість працівників їдальні – відповідно штатного розкладу. Харчування дітей організовується відповідно до норм харчування та сумою, що надається. Сніданки та обіди проходять згідно з графіком, який затверджують на початку року.

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2016– 2017 н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано накази , які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», стаття 26;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів МО і Н України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах»

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи до навчального року, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі, у кожному учбовому кабінеті розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в учбових кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради,нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2014– 2015н.р. проведено:

 • тиждень знань з безпеки життєдіяльності;
 • участь у Всесвітньому Дні боротьби з туберкульозом;
 • тиждень Дорожнього Руху;
 • місячник щодо попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем;
 • місячник «Увага! Діти на дорозі»;
 • тематичні класні години

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється лікарем Затоківської амбулаторії та медичною сестрою .

Учні усіх класів пройшли медичний огляд лікарями – фахівцями. Щомісячно учні 1 – 11 класів проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів.

На 1 вересня 2016 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу.

В 2016 – 2017 навчальному році усім працівникам школи треба:

 • суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти;
 • постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1 – 11 класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму в навчально – виховному процесі та в побуті, бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, деякими рослинами тощо;
 • посилити профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму.

Особлива увага педколектив школи приділяє вихованню здорового спосібу життя учнів.

Складовим здорового спосібу життя є правильне харчування. На батьківських зборах, на засіданнях загальношкільного батьківського комітеті підіймалося питання організації харчування учнів, здійснювався контроль за станом харчоблоку.

Аналітичний звіт виховної роботи

за 2016-2017 н.р. у Затоківській ЗОШ №9

Виховна робота у Затоківській ЗОШ № 9 2013/2014 навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України „Про освіту”, „Про охорону дитинства”, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі „Діти України”, Загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – СНІДу.

Загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні життєві умови тощо.

Основні напрями виховання 2016 – 2017 н.р. здійснювалися відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243. Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами Національної програми патріотичного виховання, При організації роботи адміністрація керується розпорядчими документами міського відділу освіти м. Білгорода – Дністровського.

Педагогічний колектив Затоківської ЗОШ №9 працював над проблемним питанням виховної роботи: «Формування фізично, психічно, соціально, морально здорової дитини з високим рівнем громадянської відповідальності,готової до самостійного вибору власного місця в житті».

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:

виховання особистих цінностей;

виховання сімейних цінностей;

виховання загальнолюдських цінностей;

виховання громадських цінностей;

виховання потреби у здоровому способі життя.

Виховна робота в 2016-2017 навчального року була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, на адаптацію в учнівському колективі, на формування демократичного світогляду та ціннісних орієнтирів, на засвоєння морально - етичних норм поведінки, на формування усвідомленого вибору здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, на розвиток учнівського самоврядування.

Система виховної роботи школи передбачає:

Щомісячне планування виховної роботи в школі.

Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнів закладу.

Організацію учнівського самоврядування.

Розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі.

Залучення обдарованих дітей до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів.

Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно – просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи в школі.

Контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2016-2017 н.р. працювало 4 класних керівники і 1 вихователь 1-4 класів, 7 класних керівників 5-11 класів, заступник директора з ВР. Цілий рік не було в школі соціального педагога та практичного психолога.Протягом року питання виховної роботи розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, засідання МО класних керівників.

Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках.

Згідно з планом роботи на 2016 – 2017 н. р. протягом навчального року в школі діяло 8 гуртків:

Заняттями в шкільних гуртках охоплено понад 130 учнів. Плідною була масова та суспільно – корисна робота гуртків. Так, члени гуртка «Райдуга творчості» брали участь у міській виставці та проведенні виставки в рамках загальношкільних заходів. Гуртки спортивного спрямування беруть активну участь у міських змаганнях, де займають призові місця – міський чемпіонат із футболу, з волейболу та легкої атлетики, чемпіонат із настільного тенісу.

Гуртківці хореографічного гуртка народного танцю «Лукоморье» є постійними учасниками всіх заходів, слід відмітити, що керівник гуртка Гуменюк І.І. до роботи у гуртку залучає учнів початкової ланки.

Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу в шкільному учнівському самоврядуванні

Пріоритетним напрямком виховної роботи є учнівське самоврядування ,основне завдання якого- згуртування дітей, підлітків та дорослих, розвиток їх здібностей, виховання віри в себе, свої сили, любові до своєї родини, краю; пізнання і збереження краси рідної природи, вивчення історичного минулого і сьогодення України.

Проводилися тижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності учнівського самоврядування, на яких заслуховувалися звіти представників класів та визначалися завдання на наступний тиждень. Учнівським комітетом постійно проводилися рейди перевірки: «Перший урок», «Класний куточок», «Найчистіший клас», «Ведення щоденника»

Було організовано та проведено:

Щотижневі загальношкільні лінійки;

Випуск шкільної газети;

Щотижневі рейди «Хто спізнився?», «Зовнішній вигляд»;

Загальношкільні свята «Осінній ярмарок», «День святого Миколая», «Новорічна казка», Новорічні конкурси та дискотеки;

День учнівського самоврядування (До Дня працівників освіти)

Проведення екскурсій до шкільного музею «Історія школи», «Історія селища Затока»,

Участь у благодійній акції «Діти-дітям».

У Затоківської загальноосвітньої школи № 9 структура учнівського самоврядування відображує дві форми учнівської влади: законодавчу ( в умовах школи – законодавчу – контролюючи – Рада учнів,) виконавчу ( президент і Парламент школи)

Майже всі учні нашої школи залучені до різноманітних видів діяльності школи, а також до управління справами колективу. Це сприяє вихованню почуття господаря школи, класу, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

- Зокрема, робота міністерства правопорядку та інформації направляється у русло розробки регла­ментуючих документів школи, збереження шкільного майна, чергування по школі. Багато уваги приділяється питанню налагодження дисципліни учнів.

Роботою міністерства з питань національно-куль­турного відродження та добрих справ керує педагог – організатор Д’ячек З. К. Протягом навчального року учні постійно брали участь в акції «Милосердя», зби­рали продукти, одяг і розносили за адресами малозабезпечених та літніх людей. Учні 5—7 класів брали участь у акції «Доброго ранку, ве­теране!». Проводилося багато свят: посвята у першокласники, День учите­ля, День матері, Уроки мужності, «Дзвони Чор­нобиля», «Афганістан – моя біль « «Міс осінь!», «Свято дружби народів», дні здоров'я, спортивні змагання, Кобзареве свято, конкурси читців, День Святого Миколая та інші.

Роботу міністерства освіти очолює заступ­ник директора школи з навчально-виховної роботи Топор Т. О.Учнями школи проводились вікторини, бралась участь у предметних тижнях та олім­піадах, члени міністерства освіти допомагали невстигаючим учням.

Куратором міністерства спорту є вчитель фізкультури Фень А. В.

Пропаганда здорового способу життя :

- організація змагань між класами з різних видів спорту,

- участь школи у проведенні міських спортивних змаганнях, свят,тощо – не повний перелік заходів під керівництвом вчителя фізкультури.

Заступник директора з виховної роботи школи Маковецька Т. Г. здійснює керівництво міністерства екології та педагогічне керівництво над вчителями – кураторами міністерств шкільного самоврядування. Вона творчо і цікаво підійшла до організації виховних заходів по екологічному вихованню. За планом міністерства екології були проведені акції «Озеленення кабінетів», та «Збережи море чистим», екологічний марафон « Земля – наш спільний дім» проведено конкурси ма­люнків « Це дивне море», гра – вікторина « Рідний край», екологічний вечір « Збережемо нашу землю блакитною, та зеленою».

Дозвілля, як частина вільного часу, залучає молодь своєю добровільностю вибору його різних форм, демократичностю, емоційною насиченостю, можливостю поєднати в ньому фізичну і інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну, виробничу й ігрову. У період передсвяткових днів та під час канікул у школі працюють гуртки: образотворчого мистецтва « Райдуг творчості», театральний колектив « Весела компанія», ансамбль народного танцю « Лукоморьє», вокальні - « Діти моря» та « Затоцькі дельфінчики». Працюють спортивні секції, бібліотека, комп’ютерний кабінет. Для учнів 9 та 11 класів організовані предметні консультації Також у школі були організовані екскурсіїї до міста Одеси – на театральні постановки, в музеї, зоопарк, дельфінарій. Також у школі за планом проводились поз навально – розважальні заходи для 2 – 4 класів. Для школярів середньой ланки – тематичні вікторини, конкурси знавців.

Сучасний педагог-організатор основну увагу в своїй діяльності має приділяти особистості учня, допомагати і підтримувати учня у його саморозвитку, самовихованні, поєднувати уміння учителя-предметника, соціального педагога, практичного психолога, наставника, старшого товариша, здатного увійти в референтне середовище школяра. У своїй роботі педагог-організатор керується державними документами про школу, освіту, виховання, Положенням про посадові обовязки педагога-органзітора, Статутом школи, інструкціями та наказами вищестоячих органів та директора.

Функції педагога-організатора:

- виховна (формування всебічно розвиненої особистості вихованця);

- розвивальна (сприяння саморозвитку особистості кожного учня);

- освітня (створення умов для формування компетенцій школяра);

- організаторська (організація і здійснення позакласної та позашкільної роботи з учнями);

- діагностична(визначення рівня вихованості окремих учнів і колективу класу);

- соціальна (виявлення впливу різних соціальних чинників на формування учнів, нейтралізація небажаних впливів);

- стимулююча (стимулювання ініціативи та самодіяль­ності учнів, учнівського самоврядування);

- координаційна (узгодження спільних зусиль і вимог адміністрації, вчителів-предметників, батьків, громад­ськості, позашкільних закладів);

- методична (надання допомоги активу учнів, батькам, представникам громадських організацій).

У своїй діяльності педагог-організатор весь час працює над створенням сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи, реалізації культурнонаціонального, духовного і фізичного стану учнів, що є основою патріотичного, морально-естетичного та національного виховання учнів, а також складовою змістовного дозвілля.

Спортивно-оздоровча робота

22 листопада у рамках Тижня здоров’я відбулася зустріч з фахівцями соціальної роботи Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Черновою Г.В. та Савовим В.І. на тему «Профілактика злочинності, наркоманії та алкоголізму» (відео лекція з елементами тренінгу 11 грудня фахівці Центру провели тренінги в 8-11 класах в рамках Місячника профілактики СНІДу.

Кл.кер.9 класу Панченко О.В. провела відкриту годину спілкування на тему: «Жити у світі в якому є ВІЛ»

У квітні місяці до Міжнародного Дня здоров’я пройшов Тиждень Здоров’я

Команда учнів 8-9 класів брала участь у міському святі «День туризму» до Всесвітнього Дня туризму. Під час навчальної практики учні 5,6,8. класів ходили в похід з метою вивчення природи рідного краю.

Не провели спортивне свято «Тато, мама я – спортивна сім’я»

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави:

Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави:

Тиждень, присвячений Міжнародному дню ненасильства (жовтень):

Диспут «Не проміняй свободу на рабство» (9-10 кл.)

Профілактика насильства Заняття з елементами тренінгу

Тиждень української писемності та мови (листопад):

Лінійка «Вчимося, друзі, слово любити».

Випуск стіннівки «Мова – найбільший духовний скарб народу».

Виставка літератури з історії державної мови.

Оформлення інформаційного стенду до Дня української писемності та мови.

Мовна гра «У світі мовознавства».

Конкурс на кращого читця поезій «Моя улюблена поезія».

Урок – вікторина «Чи уважний ти читач?».

Проведення відкритої виховної години «Свято рідної мови».

Проведення циклу заходів до Міжнародного Дня інвалідів в рамках Тижня інклюзивної освіти:

Класні години на тему «Ми рівні, ми різні».

Випуск листівки «Діти повинні навчатися разом»

Виставка робіт дітей з особливими потребами.

Здійснювалася правова освіта молоді. Було організовано та проведено:

Книжкову тематичну виставку про права людини (до відзначення Дня ООН).

Бесіди, дидактичні ігри, години спілкування до Дня ООН (жовтень).

Випуск газет шкільного прес – центру «Права дитини» до Дня прав дітей.

Єдині класні години на правову тематику (жовтень, грудень).

Проведення шкільного конкурсу на кращого знавця права (І місце Ткаченко Є., яка надалі зайняла 3 місце у міській олімпіаді)

Тиждень права ( жовтень, грудень)

Ціннісне ставлення до праці:

Профорієнтаційна робота у закладі проводиться відповідно до річного плану роботи. На початку семестру узагальнено інформацію про працевлаштування випускників 2013 року.

Шкільним психологом Хаджи О.М. організовано роботу консультпункт по вибору професії та куточок профорієнтаційної роботи. Проводилися анкетування та опитування учнів випускних класів, особлива увага приділяється випускникам із числа дітей-сиріт.

Заступником директора з навчально- виховної роботи Топор Т.О. підготовлений інформаційний стенд по підготовці до ЗНО.класні керівники 9-11 організовували проведення реєстрації учнів, з цього питання проводилися постійні консультації.

Організація чергування по класах та школі, їдальні.

Трудові десанти на території школи та селища.

Зустріч учнів 9-11 класів з представником міського Центру зайнятості.

Питання профорієнтації розглядаються на батьківських зборах.

Профорієнтаційні зустрічі з представниками навчальних закладів.

Вдало пройшла відкрита виховна година у 2 класі (кл. кер. Решентюк Т.А.) на тему «Хліб всьому голова», та відкрита година спілкування «Цікавий світ професій» у 3 кл, (кл. кер.Швабенланд О.В.)

Національно – патріотичне виховання молоді Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи з учнями є національно-патріотичне виховання

Кл керівник 6 кл. Мазур І.В. підготувала і провела Годину пам’яті до Дня партизанської Слави

Під керівництвом вчителя ОЗВ Шашканова С.Н. команда учнів виступила на змаганнях воєнно-спортивної гри «Зірниця»

24 квітня провели Фестиваль дружби народів.

Учні нашої школи Маковецька О. , Маковецька С. та Мазур А. (керівник вчитель Мазур І.В.) брали участь у міжнародному проекті-реквієму «Летять журавлі» і в номінаціях «Авторська проза» , «Інтерв’ю з ветераном » зайняли 3 місце.

Ціннісне ставлення до мистецтва:

Не один рік співпрацюємо з Білгород-Дністровським краєзнавчим музеєм. Співробітники музею часті гості в нашій школі. До Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників фахівці музею провели відео лекції на тему «Наш край в роки ВВв»

Під час весняних канікул учні 5-6 кл. відвідали краєзнавчий музей.

Під час зимових канікул учні 5-8 кл відвідували Одеський театр Музичної комедії. 20 учнів нашої школи були на новорічній виставі у Одеській філармонії. В рамках проходження навчальної практики 27 учнів відвідали Одеський ботанічний сад, побували на екскурсіях в історико-краєзнавчому музеї, музеї сучасних наук, музеї воскових фігур міста Одеси.

Ціннісне ставлення до людей:

При школі працює волонтерський загін «Добряк», до складу якого входять учні 6 і 5 класу. Діти опікуються сім’ями ветеранів ВВв та людьми похилого віку.

Провели годину спілкування у 5 класі «Пронеси добро і милосердя через усе своє життя», (кл.кер. Ткаченко Н.О.) Кл керівник 6 кл. Мазур І.В. провела ( в рамках міського конкурсу «Класний керівник року») відкриту годину спілкування на тему «Доброта і милосердя у твоєму житті»

Ціннісне ставлення до природи:

Екологічна агітбригада зайняла 2 місце

Прибирання узбережжя Чорного моря

Відкрита виховна година про космос 2 клас

Кл.кер.9 класу Панченко О.В. провела відкриту годину спілкування на тему: «Чорнобиль немає минулого часу».

Організація соціального захисту дітей пільгового контингенту:

Актуальним є питання соціального захисту дитини.

Класні керівники 1-11 класів на початку вересня складають соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників.

Протягом навчального року здійснено:

Виявлення дітей пільгового контингенту.

Створення соціального паспорту дітей пільгового контингенту.

Залучення до гурткової роботи дітей пільгового контингенту.

Організація безкоштовного харчування дітей пільгового контингенту:

ü дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

ü дітей із малозабезпечених сімей;

ü дітей – чорнобильців;

Організація консультаційної допомоги батькам пільгового контингенту.

Залучення учнів пільгового контингенту до роботи в органах шкільного самоврядування.

Надання матеріальної допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-напівсиротам

Участь дітей пільгових категорій у новорічних та різдвяних святах.

Організовано безкоштовне харчування для дітей пільгового контингенту

Робота з учнями, схильними до правопорушень

У нашій школі створено дієву систему профілактичної роботи з учнями.

здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчально-виховного процесу. розроблено правила для учнів (ознайомлення проведено на класних зборах під розпис у журналі інструктажів);

постійно проводяться бесіди на правову тематику, загально шкільні заходи («Тиждень правових знань», «День правового всеобучу», «Правовий Брейн-ринг» тощо);

створено раду профілактики, яка складається з 7 осіб засідання проводилось чотири рази. На засіданнях розглядалися питання роботи з учнями схильними до правопорушень, проводилася профілактична робота з учнями. До роботи ради профілактики залучаються працівники правоохоронних органів. На внутрішньо шкільному обліку знаходиться 2 учні (група ризику). У кримінальній міліції на обліку учні Затоківської ЗОШ №9 не перебуває;

учні, що перебувають на обліку залучені до позакласної та гурткової роботи;

проводяться рейди по перевірці виконання учнями наказу «Про заборону тютюнопаління», «Про впровадження шкільної форми».

проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми;

на кожного учня , що стоїть на обліку заведено індивідуальну картку.

Методичне об’єднання класних керівників

У 2016-2017 навчальному році МО класних керівників працювало над проблемою «Створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного учня».Проведено 5 засідань методичного об’єднання. Робота ШМО класних керівників була направлена на реалізацію теми та мети виховної роботи. Велику увагу надано роботі з молодими класними керівниками Хлівненко Т.В.,Фень А.В. Для розв’язання цієї проблеми на засіданнях МО розглядались питання щодо моделювання виховної системи класу з урахуванням сучасних надбань психології. Планування велося за результатами діагностування класних керівників та учнів; обговорювались проблеми психологізації виховного процесу.

На засіданнях МО вивчався кращий педагогічний досвід класного керівника 7 класу Мазур І.В. У результаті проведеної роботи зріс рівень вихованості учнів, створились умови щодо виявлення індивідуального підходу до кожної дитини, зміцніла співпраця учителів і органів шкільного самоврядування, класних керівників і батьківської громадськості.

Високий рівень виховної роботи з учнями показали класні керівники: Решетнюк Т.А., Ткаченко Н.О.

Вони творчо підходили до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації виховної діяльності з учнями, постійно співпрацювали з шкільним психологом.

Значну увагу було надано роботі вчителів з психологічного тестування учнів. Під керівництвом психолога Хаджи О.М. проведено дослідження психологічної характеристики колективів 1-х, 5-х класів щодо адаптації у новому колективі; профорієнтаційних перспектив в 11-х класах.

Адміністрацією було відвідано 15 виховних заходів. З них 10 було проведено на високому рівні; 4 – на достатньому, 1 – на середньому методичному рівні.

Робота з батьками

Організація роботи з батьками учнів у 2016-2017 навчальному році здійснювалася за такими основними напрямами:

1. вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

2. включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

3. формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

4. корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю, є батьківські збори. У 2016-2017 навчальному році було проведено 4 засідання батьківських комітетів у 1-10 класах та 5 – в 11-х класах. Класні батьківські збори виявляють думки і точки зору як батьків, так і вчителя, виробляють колективні рішення і спільні єдині вимоги до навчання і виховання дітей. Ефективність класних батьківських зборів значною мірою залежить від вибору вчителя для обговорення з батьками актуальних для них педагогічних проблем. На батьківських зборах відбувалося обрання батьківського комітету класу; підведення підсумків роботи з учнями, систематичне ознайомлення батьків із завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти. Батьки отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, мету запровадження нових предметів і курсів. Основна частина батьківських зборів класу була спрямована на формування педагогічної культури батьків.

Двічі на рік проводилися загальношкільні батьківські збори, на яких підбивалися підсумки спільної роботи батьків і школи, ставилися нові задачі.

Оздоровлення

Одним з напрямків виховної роботи нашій в школі є оздоровлення дітей влітку, організація їх дозвілля та відпочинку. Задля цього було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків учнів. Як наслідок учнів молодших класів здоровилися у пришкільному таборі «Морской прибой». Вчителі, які працювали в таборі, змогли організувати змістовний відпочинок для дітей, проводячи для них різноманітні екскурсії, змагання, конкурси, походи, а головне відпочинок на березі моря.

Учні 1 класу оздоровлювалися при дитячому садочку «Золота рибка», а 10 учнів пільгових категорій відвідали оздоровчий табір «Богатирьонок» у смт Сергіївка.

Аналізуючи виховну роботу за 2016-2017 н.р. можна зазначити, що виховна діяльність у Затоківській ЗОШ №9 поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

Завдання на 2017-2018 н.р.:

1. Здійснювати виховну роботу із врахуванням індивідуальних особливостей учнів, а також рівня сформованості класних колективів

2. Вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід класних керівників школи, використовуючи їх напрацювання у системі виховання.

3. Виявляти здібності й нахили вихованців, активно залучати їх до роботи в гуртках з подальшою презентацією надбань на міських виставках, загальношкільних та селищних заходах.

4. З метою стабільності виховної роботи у класних колективах продовжити роботу щодо попередження правопорушень серед учнів з’ясовувати та аналізувати причини порушень ними основних положень та правил навчального закладу.

5. Активізувати і систематизувати роботу учнівського самоврядування.

6. Залучати батьків до навчально-виховної та спортивної діяльності, застосовувати активні форми роботи з батьками.

7. Координувати зусилля членів педагогічного колективу, сім’ї, з метою підвищення ефективності виховної роботи з вихованцями

8. Висвітлювати результати своєї праці в засобах масової інформації.

9. Постійно вдосконалювати систему виховної роботи школи шляхом створення виховних систем класів.

1.3.Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи

на 2017– 2018 навчальний рік.

Головна задача колективу школи в 2017-2018 навчальному році:

Забезпечити безперебійний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням. ( директор, адміністрація, співробітники)

Приорітетними завданнями на 2017-2018 н.р. вважати:

-.в загальній середній освіті:

- формування в учнів ключових компетентностей – вільне володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та іноваційність, економічна компетентність, тощо;

- організація та здійснення навчально-виховного процесу в початкових класах шляхом застосування діяльнісного підходу та інтегровано-предметній основі та з переважанням ігрових методів у 1-2 класах;

- активізація роботи з підвищення інформаційної культури педагогів через практичні семінари, тренінги та інші активні форми роботи з кадрами;

- створення сучасної системи методичного сервісу для педагогів та батьків в аспекті освітньої реформи « Нова українська школа»;

- опрацювання на засіданнях методичних об´єднань вчителів нового змісту освіти, спрямованого на формування компетентностей ХХІ століття;

- в інклюзивній освіті:

- зміцнювання матеріальної бази інклюзивного навчання через придбання цифрових технічних засобів навчання, навчально-методичного обладнання;

- сприяння залученню дітей з особливими освітніми потребами до гуртків, секцій;

- продовження цілеспрямованої роботи щодо формування у дітей толерантного ставлення до людей з особливими освітніми потребами;

- продовження співпраці з навчальними закладами м.Одеси та Одеської області в проекті «Inovest»;

- в виховній роботі:

- зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров´я молоді, розбудова концептуальної моделі « Школи сприяння здоров´ю»;

- формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи та реалізація моделі формування національної самосвідомості в умовах полі етнічного регіону – Одещина.

- посилення роботи педагогічного колективу з учнями та їх батьками щодо попередження і профілактики протиправних дій серед учнівської молоді;

- активізація співпраці та взаємодії з батьками учнів у питанні формування патріотичних, моральних якостей школярів та пропаганда педагогічних знань серед батьківської спільноти.

Господарча діяльність.

1.Скласти загально шкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту учбових кабінетів. (Урсакій С.В.)

2.Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів. (Павловцева Л.В.)

Розділ 2. Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

2.1. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між адміністрацією школи

Зміст роботи
Директор Урсакій С.В. Заст.з НВР Топор Т.О. Заст.з ВР Маковецька Т.Г. Завгосп Павловцева Л.В.
1. Організаційно- педагогічні заходи
q Підбір і розтановка педкадрів, техперсоналу + + + +
q Встановлення розпорядку, режиму роботи школи і окремих її ланок +
q Складання розкладу уроків, факультативних занять, екзаменів +
q Організація чергування по школі + +
q Комплектування класів, ГПД, факультативів, гуртків, наукових товариств +
q Ведення табелю заробітної плати + +
q Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі + +
q Контроль за виконанням і дотриманням Правил внутрішнього контролю, розпорядку і дотриманням ТБ + + +
q Створення, організація шкільних навчально-методичних кабінетів та методичного кабінету + +
q Організація і проведення підготовки екзаменів + +
q Тарифікація вчителів + + +
q Оформлення школи + + + +
q Збереження шкільного майна, приміщення школи; противопожежна безпека + + + +
q Робота технічного персоналу +
q Придбання, збереження і використання шкільного майна, обладнання, ТЗН тощо + + + +
2. Забезпечення реалізації прав особистості на освіту
q Медичне обслуговування + +
q Організація дитячого харчування +
q Формування ГПД, визначення режиму їхньої праці +
q Навчання хворих дітей (вдома, в лікарні, індивідуально) +
q Робота з обдарованими дітьми, робота МАН + +
q Робота бібліотеки + + + +
q Організація літнього відпочинку учнів + + +
q Навчання правил дорожнього руху + +
q Робота з батьками, батьківський комітет + +
3. Робота з педагогічними кадрами
q Підвищення фахової майстерностьі вчителів + +
q Організація роботи методичної ради, ТГ, ШМО + +
q Керівництво роботою класних керівників +
q Виявлення, вивчення, узагальнення й упровадження ППД + +
q Робота з молодими вчителями + +
q Атестація вчителів + + +
q Керівництво роботою педагогічної ради +
q Керівництво роботою методичної ради +
q Робота Ради школи + + +
q Зв’язок з наукою (педагогічною, психологічною та ін.) +
q Поповнення шкільної бібліотеки та методичного кабінету методичною і художньою літературою) + + +
q Пропагування педагогічних знань серед батьків +
q Складання графіка відпусток учителів + +
4. Керівництво навчально-виховним процесом
q Позакласна і позашкільна робота в позаурочний час +
q Предметні гуртки + +
q Клуби, гуртки за інтересами +
q Зв’язок із позашкільними закладами +
q Система шкільного самоврядування +
q Педагогічна консультація батьків + + +
5. Система внутрішнього контролю за станом викладання, методичною роботою з підвищення кваліфікації вчителів
q Відповідно до розподілу обов’язків (додаток № 1)

2.2 Розподіл обов’язків між різними рівнями управління

Черговий адміністратор - здійснює чіткий порядок по школі, інструктує черговий клас, чергових учителів. При необхідності робить заміну уроків відсутніх учителів, контролює облік відсутніх і веде облік явки працівників на роботу. Про всі надзвичайні ситуації доповідає директору школи.
Головний черговий учитель - організує свій клас на чергування по школі, допомагає організації учнів на перервах , контролює санітарний режим по школі, у їдальні, у шкільному дворі, здійснює контроль чергування учнів і чергування чергових учителів по поверхах, уживає заходів до спізнілих учнів, про всі події доповідає черговому адміністратору. Приходить на роботу за 30 хвилин до початку уроків і здає школу черговому адміністратору.
Черговий учитель поверху - організує чергування учнів на своїй ділянці , допомагає організації учнів на перерві, контролює санітарний режим поверху, їдальні, шкільного двору, про всі події доповідає черговому вчителю школи. Приходить на роботу за 20 хвилин до початку уроків, а іде з роботи після 20 хвилин після закінчення уроків.
Учитель - допомагає організувати чергування в класі, контролює санітарний режим у кабінеті, забезпечує безпечні умови перебування і роботи учнів у кабінеті, допомагає черговому вчителю поверху організувати відпочинок учнів на перерві. Передає навчальне приміщення вчителю, що проводить наступний урок у цьому кабінеті.
Головний черговий учень - організує свій клас на чітке дотримання порядку в школі, виконання санітарного режиму школи, почуває себе хазяїном у школі, організує чергування учнів свого класу .
Педагог – організатор допомагає в самоврядуванні учням. Організує дозвілля учнів у виді ігор і інших розваг, залучає до цьому чергових учнів. 1.3. Розподіл кабінетів за класами та вчителям
Поверх № кабінету Кабінет Відповідальний вчитель Відповід. клас Класний керівник
І поверх Відповідальний адміністратор Топор Т.О. 1 Спортивна зала Фень А.В. 11 Фень А.В.
2 Початкові класи Швабенланд О.В 3 Швабенланд О.В
3 Початкові класи Григоренко К.О. 2 Решетнюк Т.А.
4 Початкові класи Петрова Н.Б. 4 Петрова Н.Б.
5 Актова зала Д’ячек З.К.
6 математики з інтер. д. та мульт. облад. Воронюк О.В. 7 Воронюк О.В.
7 Майстерня
ІІ поверх Відповідальний адміністратор Маковецька Т.Г. 8 Кабінет інформатики з інтеракт. д.та мультим. обладнан Копилова Н.В.
9 Української мови з інтеракт. д. та мультим. обладнан 5
10 Географії Маковецька Т.Г. Маковецька Т.Г.
11 Історії Ткаченко Н.О. 9 Ткаченко Н.О.
12 Біології Дармограй О.Д. Дармограй О.Д.
13 Фізики
14 лінгафонний кабінет англійської мови Панченко О.В. 6 Панченко О.В.
15 Музики
16 Зарубіжна літератури Смазнова О.І. Смазнова О.І.
Кiлькiсть переглядiв: 90

Коментарi