На виконання ст.30 Закону України
"Про освіту"

1 Статут Дивитись тут
2 Ліцензія на провадження освітньої діяльності Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п. 6)
3 Сертифікати про акредитацію програм -
4 Структура та органи управління закладу Управління школою здійснюється Управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Білгород-Дністровської міської ради. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор.
5 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Штатний розпис
Список працівників тут
6 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти Дивитись тут
7 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти Дивитись тут
8 Ліцензований облік та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі Проектна потужність закладу — 300 чол., . Навчається станом на 05.09.2019 — 197 чол.
9 Мова освітнього процесу Українська
10 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення)
11 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти Відповідає ліцензійним умовам (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п.6)
Докладніше тут
12 Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
13 Результати моніторингу якості освіти Дивитись тут
14 Річний звіт про діяльність закладу освіти Дивитись тут

Структура 19/20 навч. року
15 Правила прийому до закладу освіти Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень з відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та особової справи ( крім дітей, які вступають до першого класу).освіти
16 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - пандус, асистент вчителя
17 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти -
18 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати -
19 Інформація щодо отримання публічних коштів Кошторис на 2019 рік
Зміни до кошторису
Звіт за 2019 рік

Інформація щодо проведених фактичних видатків по навчальним закладам, підпорядкованим УОСМС

Кiлькiсть переглядiв: 174

Коментарi